Inleiding Opdracht Handelingen Bronnen Beoordeling Afsluiting Leerkracht

Leerkracht

Samenvatting
In de WebQuest gaan de leerlingen zelf aan de slag met natuurlijke energie. De leerlinden ervaren dat je met water en wind iets kan laten bewegen door een simpele constructie. Door het werken met het werkblad worden ze zich er ook van bewust dat wij in Nederland veel gebruik maken van de natuurlijke energie. En zo weten de leerlingen natuurlijk ook dat de elektriciteit in huis een lange weg aflegt voordat het bij ons in de huizen komt.
 
Diversen
Vakgebied

De leerlingen komen op deze manier in aanraking met aardrijkskunde, geschiedenis en techniek.

 • Aardrijkskunde, hierbij leren de leerlingen over de fossiele brandstoffen en de natuur als grootste energiebron.
 • Geschiedenis, de ontwikkeling van het gebruik van natuurlijke energie.
 • Techniek, de leerlingen gaan zelf aan de slag met het maken van een verwerker van natuurlijke energie.
   
Leerdoelen:
 • De leerlingen beantwoorden vragen door de informatie op te zoeken via een website.
 • De leerlingen maken een eindproduct met behulp van een opdrachtenblad.
 • De leerlingen worden zich meer bewust van het gebruik van elektriciteit en natuurlijke energie.
 
Type:

Kortlopende WebQuest:

 • Werkblad : 30 minuten
 • Windenergie : 45 tot 60 minuten
 • Waterenergie : 45 tot 60 minuten
 
Aandachtspunten voor de beoordeling
Voor de beoordeling is een rubric ontwikkeld. Bekijk deze voor de beoordelingscriteria.
 
Overzicht benodigde materialen

A) windenergie:

 • kleine fles (0,5 L )
 • kurk
 • Grote ijzeren satéprikker (spies)
 • Lege wc-rol
 • Een stuk touw (ong. 50 cm)
 • 4 punaises
 • Een autootje
 • Schaar of stanley mes

Eventuele voorbereiding:
De leerlingen moeten een vierkant uit het flesje snijden, dit zou de leerkracht ook zelf alvast kunnen doen, zodat de leerlingen dit niet zelf hoeven te doen met een stanleymes. Het is veiliger als de leerkracht het zelf al doet voordat de leerlingen hiermee aan de slag gaan, ook voor de veiligheid van de vingertjes van de leerlingen. Zodat er geen mes op tafel hoeft bij de leerlingen.

B) waterenergie:

 • grote fles (1,5 L )
 • grote satéprikker (spies)
 • kurk
 • stuk touw (ong. 50 cm)
 • stanleymes
 • iets om omhoog te halen, bijvoorbeeld een legopoppetje

Eventuele voorbereiding:
De leerlingen moet ook bij deze opdracht een vierkant uit de fles snijden en dat vierkant in 4 gelijke stroken knippen of snijden. Dit zou de leerkracht ook alvast kunnen doen voordat de leerlingen aan de slag gaan, dit weer in verband met de veiligheid voor de vingertjes. Ook moeten er in de kurk 4 sneetjes gemaakt worden, ook dit zou de leerkracht al van te voren kunnen doen. Zodat er geen mes op tafel hoeft bij de leerlingen.

 
Antwoorden werkblad

Ga naar de volgende site en beantwoord de volgende vragen.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Elektriciteitscentrale

 1. Probeer zoveel mogelijk in je eigen woorden het verschil uit te leggen tussen de 2 verschillende soorten elektriciteitscentrales.
  Het antwoord moet in ieder geval duidelijk maken dat 1 soort centrale gebruik maakt van fossiele brandstoffen en de andere van elementen uit de natuur, zoals zon, wind en water.
 2. Als jij mocht kiezen tussen de 2 verschillende manieren om elektriciteit op te wekken, welke manier zou jij kiezen en waarom?
  Eigen keuze antwoord, wel moet het antwoord ondersteund worden door een goed argument.
 3. Leg in je eigen woorden uit wat ‘rendement’ betekent.
  Het antwoord moet duidelijk maken dat de leerling heeft begrepen dat het de verhouding is van de energie die eruit komt en de energie die erin gaat.
 4. Nu weet je wat rendement betekent, bij welke soort elektriciteits-centrale zal het rendement het grootst zijn?
  De elektriciteitscentrales die met fossiele brandstoffen werken hebben het hoogste rendement, omdat hier zo goed als alles op elkaar afgestemd kan worden.

Oké, nu gaan we even kijken naar 2 centrales van de natuurlijke energiebronnen. Ga eerst naar de volgende site en beantwoord de volgende vragen.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Windenergie

 1. Noem 1 van de belangrijkste voordelen van het gebruik van windenergie. En waarom is deze zo belangrijk? (1 goed antwoord is goed)
  Vermindering van milieuvervuiling en de onafhankelijkheid van andere landen.
 2. Elk voordeel heeft ook zo z’n nadeel. Wat is het belangrijkste nadeel van het gebruik van windenergie? (1 goed antwoord is goed)
  Het is duurder, de variatie van het windaanbod en de ruimte.
 3. Er zijn 5 factoren waar de opbrengst van een windmolen vanaf hangt. Welke 5 zijn dit?
  de windsnelheid, de plaats waar de turbine staat, het deel van de tijd waarin de turbine kan draaien, het rotoroppervlak, de hoogte van de turbine.

Nu alleen nog een aantal vraagjes over waterenergie en dan kun je lekker aan de slag met je handen.
Ga naar de volgende site en beantwoord alleen nog deze vragen.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Waterrad

 1. Er zijn 4 verschillende vormen van een waterrad, noem ze alle 4.
  Diepslaand waterrad, Onderslaand waterrad, Middenslaand en terugslaand waterrad, Bovenslaand waterrad
 2. Aan het eind van welke eeuw ontstonden de eerste waterkracht-
  centrales?
  19de eeuw
 3. Een molen aangedreven door een waterrad heet een
  Een watermolen
 4. “Een waterrad maakt het mogelijk arbeid te verrichten welke de zwaartekracht- en bewegingsenergie benut.” Wat zou hiermee bedoelt worden?
  Dit antwoord moet duidelijk maken dat de leerling begrepen heeft dat je door stromend water iets kan verplaatsen en laten bewegen en iets kan aandrijven.
 
Alternatieve verwerkingsopdrachten

De WebQuest kan gekoppeld worden aan diverse aanvullende of alternatieve verwerkingsopdrachten.

 
 

Deze WebQuest is gemaakt door Saskia Aschman, studente van de PABO van de Haagse Hogeschool

Voor meer WebQuests zie: http://www.webquests.nl/.