Opdracht
Handelingen
Bronnen
Beoordeling
Afsluiting

Leerkracht

http://www.denhaag.nl/pics/dsb/arch/hve01o-lepel.jpg
A
l duizenden jaren wonen er mensen op de wereld die sporen in de grond achterlaten, zoals resten van gebouwen en zelfs lichamen. Door die sporen te onderzoeken weten we beter hoe de mensen vroeger leefden. Dit onderzoek noemen we ‘archeologie’.

http://www.microscoop.info/images/img_drapers_microscoop.jpg Gevonden sporen moeten voorzichtig opgegraven worden. Maar archeologie is meer dan opgraven alleen. Archeologen onderzoeken, tekenen en meten. Hun resultaten houden ze bij in een logboek.
Zonder archeologen zouden we niet zoveel te weten zijn gekomen over het verleden. Zo zijn er in Egypte sporen gevonden van piramides die ongeveer 5000 jaar geleden werden gebouwd! http://www.edupics.com/data/ mediapictures/93/mummie.jpg