Beoordeling

De directeur zal de affiches beoordelen. Hier kan je zien waar hij op let. Je kan in totaal 100 punten verdienen. De verdeling staat erbij.

 
Onderdeel
Uitstekend
(2 punten)
Ruim voldoende
(1 punt)
Kan beter
(0 punten)
Score

Informatie op de affiche

(40 punten)

Je hebt alle vragen opgelost en alle info staat op de affiche

Hier en daar ontbreekt nog informatie over de klasse.

Je hebt onvoldoende informatie gegeven.

Aantal dieren van de klasse die op de affiche staan
(10 punten)

Je hebt meer dan 4 dieren van deze klasse gevonden

Je hebt juist vier dieren van deze klasse gevonden

Je hebt minder dan vier dieren van deze klasse gevonden

Spelling en grammatica
(10 punten)

Geen spellingsfouten en de zinsbouw klopt

Er zitten enkele spellingsfouten in, maar de tekst is vlot leesbaar

De zinsbouw klopt niet en er zitten spellingsfouten in de tekst.

De werkbladen
(10 punten)

Ze zijn allebei juist opgelost

Hier en daar ontbreekt informatie.

Je hebt de vragen niet juist beantwoord, er ontbreekt een heleboel info.

De lay-out van de affiche
(30 punten)

De affiche ziet er mooi en verzorgd uit. er staan mooie afbeeldingen op.

De affiche is vrij netjes, maar hier en daar staat de tekst of de prenten niet juist.

De affiche is niet zo mooi en verzorgd. Er zijn te weinig prenten.

Score

afsluiting>>