InleidingOpdrachtHandelingenBronnenBeoordelingAfsluitingLeerkracht

Leerkracht

Samenvatting
Deze webquest is ontworpen in opdracht van de Marnix Academie. Door vier studenten. Het onderwerp van de webquest is de sloot. Dit onderwerp sluit aan bij natuuronderwijs. De leerlingen gaan in drietallen aan de slag met de opdrachten. Door individuele verantwoordelijkheid, interactie en samenwerking komt coöperatief leren duidelijk terug in deze WebQuest. Tijdens de uitvoering hebben de leerlingen geen extra begeleiding nodig.

De opdrachten kunnen nagekeken worden door antwoordbladen die bij het leerkracht gedeelte zijn toegevoegd.

Om de kennis aan te vullen en de WebQuest af te sluiten hebben wij twee lessen toegevoegd die klassikaal uitgevoerd moeten worden en waarbij begeleiding noodzakelijk is.

 
Diversen
Vakgebied: Techniek, Taal en Handvaardigheid Vakgebied: Natuur/ omgevingsonderwijs.
   
Leerdoelen:
 • Ervaring krijgen met de directe omgeving.
 • Kennis overbrengen van verschillende dieren die leven in en om de sloot.
 • Eigenschappen van dieren beschrijven en herkennen.
 • Coöperatief leren stimuleren.
   
Doelgroep:

Middenbouw groep 6.

   
Type WebQuest:

Langlopend

   
Tijdsduur: Meerdere lesmomenten:
- 1 a 1½ uur per dag, 1 week lang.
 
 
Aandachtspunten voor de beoordeling
De werkbladen worden beoordeeld door de groepsleerkracht d.m.v antwoordbladen. Tekenopdrachten en onderzoeksopdrachten zijn bedoeld om meer kennis over de dieren en hun omgeving te krijgen.

Wat belangrijk is, is dat de leerlingen met volle aandacht aan het werk kunnen gaan en inzet kunnen tonen. Het leerproces is op deze manier optimaal en de doelen kunnen behaald worden.

 
Materialen
 • Pen, papier
 • Tekenmateriaal
 • Werkbladen
 • Schaar
 • Grote bak
 • Schepnetjes
 • Vergrootglazen
 • Zoeklijst
 • Antwoordbladen
 • Pincet
 • Glazen bakjes met deksel
 • Gekleurd karton/papier
 • Computer met internet
 • Encyclopedie
 
Toelichting WebQuestonderdelen

Zorg voor een rustige omgeving wanneer leerlingen beginnen aan de WebQuest. Motiveer de leerlingen om zoveel mogelijk met elkaar samen te werken, zodat zij ervaring krijgen met het coöperatief werken. Het is handig als de leerlingen weten hoe zij moeten werken met internet, zodat zij zonder problemen informatie over de dieren kunnen vinden, onderzoeken.

Opdracht 1: Zoekpuzzel

 • Deze opdracht is zelfstandig te maken door de kinderen. Het antwoordblad is te vinden onder het kopje beoordeling, u kunt de leerlingen zelf laten nakijken of u kunt er voor kiezen zelf te beoordelen.

Opdracht 2: Het proefje

 • Dit proefje is te vinden op Proefje waterinsect
 • Voor dit proefje hebben de kinderen ijzerdraad en een bak water nodig, zorg dat dit aanwezig is tijdens de uitvoering.
 • Het werkblad is te vinden op de site, deze kunnen ze zelf uitprinten. Ook het antwoordblad om zelf de antwoorden na te kijken is op de site aanwezig.
 • Tijdens de uitvoering is begeleiding niet noodzakelijk.

Opdracht 3: Collage

 • Om deze collage te maken hebben de leerlingen tijdschriften, kranten en internet nodig om plaatjes te zoeken.
 • De uitleg wijst voor zich, dus de leerlingen kunnen zelfstandig aan de slag.
 • Het is handig als de leerlingen de collage laten zien, zodat je kunt controleren of het goed gemaakt is.
 • De leerlingen zijn coöperatief aan het leren.

Opdracht 4: Het schrijven van een elfje over de sloot.

 • Let op! Voordat de leerlingen kunnen beginnen aan deze opdracht moeten zij weten wat een elfje is en hoe ze deze het beste kunnen schrijven
 • Ieder persoon maakt individueel een gedichtje maken en inleveren.

Hoe maak je een elfje:

 • een les waarin kinderen een elfje of gedicht maken is makkelijk en vergt niet zo veel voorbereiding. Je zou de elfjes en gedichten van de kinderen eventueel kunnen bundelen tot een boekwerkje en deze in de schoolbibliotheek/boekenkast kunnen zetten.
Opbouw:    
Vorm idee 1 idee 2
1 woord   Het dier Kleur
2 woorden Soort dier Wat eet een dier
3 woorden Wat eet een dier Waarom heb je dit dier gekozen
4 woorden Waar woon het dier  Hoe ziet het dier eruit
1 woord Kleur van het dier Het dier

Opdracht 5: Sloot tekenen

 • De leerlingen maken hierbij ieder individueel een tekening, na 10/15 minuten worden de tekeningen onderling verwisseld. De leerlingen moeten nu de tekening van de ander afmaken.
 • Tijdens de opdracht is begeleiding niet noodzakelijk, maar zorg ervoor dat er een wekker of stopwatch is, zodat de kinderen niet te lang werken.

Opdracht 6: Sloot poster

 • Als afsluitende opdracht voor de WebQuest maken de leerlingen samen een poster.
 • Zij verwerken, hier alle informatie die zij in de WebQuest geleerd hebben. Bijvoorbeeld amfibieën, vissen en reptielen.
 • Belangrijk is dat er internet, printer en knutselmateriaal klaar staat wanneer de leerlingen aan deze opdracht gaan werken.

Wanneer de leerlingen succesvol de WebQuest hebben doorlopen, verdienen zij een slootdiploma. U dient deze zelf te printen en af te tekenen, zodat het een officieel diploma is.

 
Alternatieve verwerkingsopdrachten

Om de WebQuest uit te breiden is het leuk om knutsellessen te geven of tekeningen te laten maken. Praten over het onderwerp helpt om de leerlingen de stof te verwerken en te begrijpen.

Voorbeeld lessen

Lesidee 1 Susan Buys
Je gaat met de klas naar een sloot in de omgeving. Je neemt in totaal twee of drie grote emmers mee. Bij de sloot worden de emmers gevuld met slootwater en waterplantjes. Ook mogen de leerlingen glazen bakjes meenemen om dieren te vangen rondom de sloot. Deze spullen worden weer meegenomen naar school.

De leerlingen hebben in tweetallen een glazen bakje waar zij een diertje, water of plantjes in doen. Deze tekenen zij zo goed mogelijk na, vooral lettend op de details. Als laatste zoeken zij op de zoeklijst op, welk dier zij hebben gevangen. Ik heb deze les uitgevoerd tijdens mijn stage in de bovenbouw van het speciaal basisonderwijs. De leerlingen hebben het als positief ervaren en hebben veel verschillende diertjes gevonden.

Heel leuk om te doen dus!!

Doel :

 • Leerlingen kunnen door een zoeklijst de soorten dieren achterhalen.
 • Ervaren welke dieren er rond de sloot leven.

Let op! Zorg voor voldoende begeleiding bij de sloot, om ongelukken te voorkomen.

Lesidee 2. Leonie Webbers
Vergelijken van vervuild en schoon slootwater. Ik heb stage gelopen in groep 6. Deze groep hield een project over vervuiling in de natuur. Een leuke les om te doen met je klas is water vergelijken. De leerlingen halen verschillende potjes met water uit verschillende sloten. Deze nemen zij mee terug naar de klas. Hier observeren zij het water goed.
Een aantal vragen die gesteld kunnen worden:

 • Wat is het verschil tussen de verschillende potjes met water? Beschrijf wat je ziet.
 • Leven er dieren in het schone of vervuilde water? Zo ja welke en teken de dieren.
 • Wat valt je op aan het verschil?
 • Hoe komt het dat er minder dieren in de vervuilde sloot leven.

Het is leuk om de leerlingen de potjes te laten natekenen, dus het vervuilde en schone water. Ze moeten dan vooral letten op de verschillen in leven en planten.

Doel:

 • De leerlingen kunnen verschil zien in vervuild en schoon water
 • Leerlingen weten dat vervuild water slecht is voor dieren en dat er daarom minder dieren in het water leven.

Bij deze les is het belangrijk dat er begeleiding mee gaat naar de sloot.

Lesidee 3. Deborah Oosterhagen
Het maken van een voedselweb.
Dieren leven samen met elkaar maar eten elkaar ook op. Je kunt met de kinderen een voedselnet maken. Dit kan op de volgende manier:
Zoek uit welke diertjes planteneters, welke vleeseters en welke alleseters zijn. Zet bij de plaatjes de naam van het dier en schrijf erbij wat voor soort het is.

Nu kunnen de leerlingen beginnen met het maken van een web. Aan de buitenkant komen de planten in de vorm van een web. Daarbinnen komen de dieren die de planten eten, vervolgens de vleeseters en als laatste, binnen in het web, de alleseters.

Deze worden weer verbonden met lijnen met verschillende kleuren, zodat duidelijk is welke planteneter, vleeseters en alleseters zijn.

Aandachtspunten voor deze les zijn:

 • Zorg voor een groot web, zodat het overzichtelijk blijft
 • Deze les is geschikt voor de wat oudere leerlingen of leerlingen die al het een en ander weten over de dieren in de sloot.

Doel:

 • Leerlingen weten wat verschillende dieren eten.
 • Worden e rvan bewust hoe dieren en planten zich voeden.

Lesidee 4. Jorinda Veraar.
Van kikkerdril tot kikker.
Het is leuk om tijdens het thema 'de sloot' een bak met kikkerdril in de klas te zetten. De leerlingen volgen het proces van kikkerdril tot kikker. Bij het thema kun je de kinderen zich laten verdiepen in de kikker. Hierbij geef je de kinderen informatie over de kikker. Vervolgens maken de leerlingen een werkblad waar op veel gevraagd wordt over het leven en het proces van het dril naar kikker. De leerlingen leren op deze manier iets over een specifiek dier dat in de sloot leeft en kijken bewust naar de visjes in de klas

Je kunt steeds twee verschillende kinderen de visjes na laten tekenen die in de klas staan. Ze zullen merken dat de visjes steeds verder groeien en er heel anders uit komen te zien. Belangrijk is dat de leerlingen goed op de details letten, zodat het verschil te zien is. De verschillende tekeningen kunnen in de juiste volgorde opgehangen worden in de klas, zodat dit het proces weergeeft.

Doel:

 • Leerlingen worden zich bewust van het proces.
 • Meer leren over het leven van de kikker en dit kunnen verwerken op een werkblad.
 • Iets na kunnen tekenen wat beweegt, lettend op de details die veranderen.

Ervaring:
Het is heel leuk om te zien dat leerlingen in het begin niet zo geïnteresseerd zijn, maar naarmate zij zien hoe snel en duidelijk het diertje verandert, wordt het enthousiasme steeds groter. Op deze manier raken zij nog meer betrokken bij het thema en de lessen.

Het werkblad is te vinden op:

http://www.leerkrachtig.nl

 
Tot slot

Voor meer WebQuests zie: http://www.webquests.nl/.

Deze WebQuest is gemaakt door:

 • Jorinda Veraar          
 • Deborah Oosterhagen    
 • Leonie Webbers           
 • Susan Buys 

studenten van de Marnix Academie te Utrecht

www.webquests.nl