Inleiding Opdracht Handelingen Bronnen Beoordeling Afsluiting Leerkracht

Leerkracht

 

 

Samenvatting

De WebQuest gaat over de post. In deze WebQuest vindt u interessante opdrachten voor de leerlingen uit de groepen zeven en acht van de basisschool.

De opdrachten nemen de kinderen mee op een ontdekkingsreis. Ze ontdekken door het maken van de opdrachten hoe de geschiedenis van de postzegel in elkaar zit, welk traject een brief aflegt eer hij eindelijk op de mat valt. Daarnaast leren ze ook op de WebQuest om een E-mail op te stellen en een verslag te maken met verzamelde gegevens.

 
Diversen

Vakgebied:

Wereldoriëntatie en Taal

Leerdoel 1:

Gedurende de les oefenen de kinderen om een brief op te stellen a.d.h.v. een aantal stappen. De spelling en grammatica moeten daarbij ook correct zijn.

Leerdoel 2:

Tijdens het maken van de WebQuest komen de kinderen in contact met verschillende onderdelen van het Nederlandse postsysteem, o.a. het gebruik van postzegels en de weg van de brief. Aan het eind van de WebQuest moeten de kinderen een beschrijving kunnen geven van het Nederlandse postsysteem.

Leerdoel 3:

Tijdens het maken van de WebQuest leren de kinderen gericht naar informatie te zoeken over een vooraf bepaald onderwerp. Ze oefenen in het gebruik van het internet en hoe ze een vraag kunnen beantwoorden d.m.v. het lezen van een tekst.

Leerdoel 4:

Tijdens de WebQuest moeten de kinderen gestructureerd te werken gaan. Door de aanwijzingen in de WebQuest op te volgen oefenen de kinderen dit.

Type WebQuest:

Kortlopende WebQuest

Tijdsduur:

2 uur en de tijd die een bezoek kost (± 1 dagdeel).

 
Coöperatief leren
Het coöperatief leren is in deze WebQuest verwerkt op de volgende manier: de kinderen werken in een groepje en vullen elkaar daarbij aan. Elke leerling heeft zijn eigen inbreng in het eindproduct (e-mail en poster) en ze reflecteren op elkanders werk. Aan het eind van de WebQuest worden de posters in de klas getoond en wordt er met de klas over gesproken.
 
Zelfstandig werken
De kinderen werken grotendeels in tweetallen zonder begeleiding van de leerkracht, deze staat natuurlijk wel klaar om ondersteuning te bieden.
 
Principes van Van Parreren

Motivering van de leertaak – bij de keuze van het onderwerp van deze WebQuest hebben we een onderwerp gekozen dat goed aansluit bij de leef- en belevingswereld van kinderen. Waarschijnlijk heeft elk kind zich wel eens afgevraagd waar hun brief nu precies heen gaat als ze hem in de brievenbus gooien. Ook zien de kinderen regelmatig postbodes met een kar vol brieven.

Handelen op verschillende niveaus – dit principe zit heel duidelijk in onze WebQuest verwerkt. Het perceptieve niveau wordt ingevuld door een bezoek te brengen aan een instelling die te maken heeft met de post (bijv. een postkantoor of sorteercentrum). Het verbale niveau wordt ingevuld door met elkaar te praten over de dingen die de kinderen te weten zijn gekomen, hier leren ze ontzettend veel van. Het mentale niveau is het eindpunt van de WebQuest, een kind weet dan hoe het Nederlandse postsysteem in elkaar zit.

Gevarieerde oefening – de manieren die in de WebQuest geboden worden om de stof eigen te maken zijn zeer gevarieerd. Zo zoeken de kinderen op internetsites informatie, maar ze brengen misschien ook een bezoek aan een instelling. De informatie verwerken ze door een brief te schrijven en door een collage te maken.

 
Aandachtspunten beoordeling WebQuest
De WebQuest wordt beoordeeld aan de hand van de brief en de poster. Er wordt gekeken of er voldaan is aan de verschillende leerdoelen en of alle punten uit de opdracht in de antwoorden verwerkt zijn.
 
Benodigde materialen
 1. Computer met internet.
 2. Pen en papier.
 3. A3 formaat papier.
 4. Benodigdheden voor het maken van de poster.
Toelichting WebQuest-onderdelen
 
A) Inleiding
De inleiding spreekt voor zich zelf. De leerlingen kunnen zelfstandig aan het werk, ze werken in tweetallen.
 
B) Opdracht
De opdracht spreekt voor zich zelf. De leerlingen kunnen zelfstandig aan het werk. Het is wel belangrijk dat de leraar zelf voldoende weet van het onderwerp
 
C) Handelingen

Ook hier moet de leerkracht weer voldoende over het onderwerp weten.Kinderen moeten voldoende aantekeningen maken over de informatie die ze vinden. Zodat ze straks makkelijker de e-mail kunnen schrijven.

Antwoorden op de vragen:

 1. Beter beveiligd, bijvoorbeeld tegen vuurwerk en tegen mensen die de post eruit proberen te ‘hengelen'. Verder is het servicepaneel, dat voorheen boven de bus hing, geïntegreerd in de bus en zijn de reservoirs met 50% vergroot.
 2. Om aan te geven dat de zending is betaald.
 3. Te beoordelen door de leerkracht, a.d.h. van www.collect-a-rom.nl/sgcar/Filency/filency_index.htm
 4. Sorteren is het indelen van poststukken op plaats. Eerst gebeurt dit op tafels. In de negentiende eeuw gebruikt men speciale staande kastjes met vakjes. Een persoon kan 1800 brieven per uur sorteren. Dan verschijnt in 1930 de eerste sorteermachine ter wereld: de Transorma. Deze machine maakt het mogelijk om in een uur 3000 brieven per persoon te verwerken. In de jaren zestig komt er een nieuwe sorteermachine. Deze kan 20.000 brieven per uur verwerken. De sorteermachines van tegenwoordig sorteren 30.000 tot 40.000 brieven per uur.
 5. Luchtpost, trekschuit, auto, spoor, postkoets.
 6. Wordt beoordeeld door de computer.
 7. Adres (mét postcode), postzegel en afzender
 8. Particuliere en zakelijke post
 9. Sorteercentrum
 10. Folders en pakketjes
 11. Belangrijke of waardevolle post, waarvoor je een handtekening moet zetten voordat de postbode jou de brief mag geven
 12. Schiphol
 
D) Bronnen

Leerkracht moet weten welke bronnen er in de WebQuest gebruikt worden.

De kinderen moeten de bronnen goed lezen.

 
E) Beoordeling

De leerkracht moet de opdrachten van de leerlingen beoordelen op de punten uit het schema, en erop zien dat de leerdoelen behaald worden.

De leerkracht kan de kinderen de tip geven om de opdrachten goed te lezen zodat de beoordeling ook positief zal zijn.

 
F) Afsluiting

De posters van de leerlingen kunnen nog door de leerkracht klassikaal besproken worden. Je kunt ook nog even klassikaal evalueren.

De leerkracht kan de kinderen als tip geven om de opdrachten goed af te ronden.

 
Alternatieve (verwerkings)opdrachten

Met de leerlingen kan je een postkantoor of sorteercentrum bezoeken in je eigen omgeving.

Een postkantoor waar de post gesorteerd wordt is in bijna elke gemeente. Er zijn 6 grote sorteercentra in Nederland: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Nieuwegein, Zwolle en Den Bosch. Voor de Weesper scholen is het ook interessant om het grote sorteercentrum in Amsterdam te bezoeken.

Er is museum voor Communicatie in Den Haag: www.muscom.nl. Zij hebben diverse programma's samengesteld voor elke groep uit het primair onderwijs. Zo hebben zij diverse onderwijsprogramma's, schoolreisprogramma's, informatiepakketten voor leerlingen maar ook lesmateriaal voor op school.

Als u het leuk vindt een postbode bij u in de klas uit te nodigen om het een en ander over zijn werk te komen vertellen, dan kan dit via TPG Post Business Service. U kunt hen bereiken via het telefoonnummer 076 527 27 27.

Tot slot

Gemaakt door: Sandra Osnabrugge, Suzanne van der Laan, Marian de Ridder, Daniëlle Stooker. Studenten van de () Marnix Academie te Utrecht.

Vormgeving: P.J. Blijleven