Woordenlijst


 

Aalmoezen geschenken, zoals eten en geld (bijvoorbeeld aan monniken, nonnen en armen)
Alternatief andere manier
Bedevaart tocht naar een heilige plaats
Bezienswaardigheid dat wat in een stad, een streek het bezichtigen waard is
Boeddha Titel die Siddharta Gautama kreeg na zijn verlichting. Het betekent de Verlichte. Inzicht in de ware betekenis van het leven.
Boeddhisme de leer van Boeddha (geloof)
Boeddhist aanhanger, volgeling van de leer van Boeddha
Cultuur alles wat met een gemeenschap te maken heeft (bv. de cultuur van Nederland = alles wat met Nederland en haar maatschappij te maken heeft)
Cultureel op de cultuur betrekking hebbend, aan de cultuur gewijd zijn
Dharma de leer van Boeddha en het in praktijk brengen ervan
Dalai Lama Geestelijk leider van de boeddhisten (vergelijkbaar met de Paus voor de katholieke kerk)
Dharamsala Plaats in India. Hier woont de Dalai Lama tegenwoordig
Ge´nstalleerd iemand die plechtig wordt benoemd in een bepaalde functie.
Karma je daden, goede of slechte, en de gevolgen ervan. Goede daden brengen je dichter bij het Nirvana.
Klooster een plek waar monniken of nonnen wonen, bidden en studeren
Lhasa Plaats in Tibet (China), waar de Dalai Lama vroeger woonde voor zijn verbanning
Mala een snoer met kralen. veel boeddhisten gebruiken dit bij het bidden en mediteren.
Mantra een heilig woord of een heilige zin die wordt gezongen (en steeds herhaald) tijdens het mediteren en bidden
Meditatie stilzitten en je gedachten op ÚÚn ding richten om rustig van binnen te worden.
Monnik man die uit religieuze overwegingen teruggetrokken leeft, meestal in een klooster
Natuurverschijnsel een bijzonder iets in de natuur wat meestal te maken heeft met het klimaat
Nirvana toestand waarin je volmaakte vrede en rust ervaart
Oorspronkelijk als eerste, in eerste instantie (hier: de eerste woonplaats van de Dalai Lama)
Politieke situatie de manier waarop er geregeerd wordt in een bepaald land.
Re´ncarnatie wedergeboorte. Men gelooft dat dat de ziel van iemand na zijn overlijden in een ander lichaam wordt herboren
Religieus godsdienstig
Relikwie door gelovigen vereerd overblijfsel van een heilige of van een voorwerp
Sangha de leefgemeenschap van boeddhistische monniken en nonnen
Status de plaats die je inneemt in de maatschappij
Stoepa een heilig bouwwerk dat relikwieŰn en teksten bevat
Tempel heiligdom, bestemd voor de verering van een god
Tibet Provincie van China (alhoewel de Tibetanen het daar niet mee eens zijn, zij willen een zelfstandig land zijn)
Uitverkoren verkozen uit, boven andere(n). Jij wordt gekozen in plaats van een ander.
Verlichting inzicht krijgen in de ware betekenis van het leven
Vereren eren, eer bewijzen aan iemand of iets
Voorschriften soort regels waaraan je je moet houden
Wedergeboorte boeddhisten geloven dat ieder mens na zijn dood opnieuw wordt geboren in een ander lichaam (re´ncarnatie)