Beoordeling

Je hebt nu alle Handelingen gedaan en ook de plattegrond voor Drupje gemaakt. Om zeker te weten dat je de opdrachten en de plattegrond voor Drupje goed hebt gemaakt, kun je dat hieronder controleren.

Hieronder zie je een schema met alle punten waarop je de werkbladen en de plattegrond kunt beoordelen. Bekijk welke van de drie beweringen telkens past bij jouw werk en vul de punten die daarbij horen. Aan het einde klik je op ‘Wat is je score?’ en wordt je totaalscore vanzelf berekend. Of je totaalscore goed genoeg is, zie je onderaan de pagina!

Onderdeel Goed
(3 punten)
Voldoende
(2 punten)
Onvoldoende
(1 punt)
Score
Werkbladen Alle vragen zijn beantwoord. De meeste vragen zijn beantwoord. Minder dan de helft van de vragen zijn beantwoord.
Alle tekeningen zijn gemaakt. De meeste tekeningen zijn gemaakt. Minder dan de helft van de tekeningen zijn gemaakt.
Experiment Het experiment is serieus uitgevoerd tot het einde. Het experiment is wel uitgevoerd tot het einde, maar niet serieus aan gewerkt. Het experiment is niet of half gedaan.
Het gezuiverde water was vrijwel helder. Het gezuiverde water was niet zo helder, maar wel schoner dan van tevoren. Het gezuiverde water was bijna niet verschillend van het slootwater.
Plattegrond Alle stappen van het zuiveren van water zijn te zien in de plattegrond. De meeste stappen van het zuiveren van water zijn te zien in de plattegrond. Minder dan de helft van de stappen van het zuiveren van water zijn te zien in de plattegrond.
De stappen van de waterzuivering staan in de goede volgorde. De stappen van de waterzuivering staan bijna allemaal in de goede volgorde. De stappen van de waterzuivering staan niet in de goede volgorde.
Bij alle stappen van de waterzuivering staat een korte uitleg gegeven. Bij de meeste stappen van de waterzuivering staat een korte uitleg gegeven. Bij minder van de helft van de stappen staat een korte uitleg gegeven.
De plattegrond heeft duidelijk een begin en een einde en de af te leggen weg is heel duidelijk te volgen (b.v door pijlen) De plattegrond heeft een begin en einde en de af te leggen weg kun je volgen, maar je moet wel goed opletten (b.v. door onduidelijke pijlen) De plattegrond heeft geen duidelijk begin en einde en de af te leggen weg is moeilijk te zien.
Uiterlijk Alle antwoorden op de werkbladen zijn netjes en duidelijk leesbaar opgeschreven. De meeste antwoorden op de werkbladen zijn netjes opgeschreven, hoewel er soms ook wel wat is gekrast. De antwoorden op de werkbladen zijn rommelig en vaak doorgekrast.
Samenwerking
(niet van belang als je dit werkstuk in je eentje hebt gemaakt)
Jullie hebben geen onenigheid gehad tijdens de WebQuest en hebben alle vragen/het experiment samen gedaan. Jullie hadden wel eens een groot verschil van mening, maar kwamen wel samen overal uit . Jullie hebben veel onenigheid gehad en het was heel moeilijk om samen antwoorden te bedenken en het experiment uit te voeren.
Wat is je score:  
(Heb je dit werkstuk in je eentje gemaakt, dan geldt wat hieronder staat niet voor jou. Vraag aan je juf of meester hoe jouw totaalscore beoordeeld wordt!)
  • Onvoldoende
  • : 10 – 15 punten
  • Voldoende
  • : 16 – 24 punten
  • Goed
  • : 25 – 30 punten
  • Uitstekend
  • : 30 punten