Leerkracht

Dit deel van de WebQuest is speciaal voor de leerkracht. Hier vindt u enkele zaken die van belang kunnen zijn wanneer uw klas de WebQuest uit gaat voeren, te denken aan de organisatorische en didactische kanten aan de WebQuest. Ook wordt hier kort weergeven hoe de WebQuest werkt en wat uw leerlingen ervan op kunnen steken.

Algemene informatie over WebQuests

“Een WebQuest is een soort educatieve speurtocht voor zelfstandig (samen)werkende leerlingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van informatiebronnen die op het Internet te vinden zijn. WebQuests hebben tot doel om leerlingen op een motiverende en gestructureerde wijze te leren omgaan met webbased informatie. Bijzonder daarbij is dat leerlingen - meer dan in traditionele onderwijssetting - zonder tussenkomst van de docent - zelfstandig met de leerstof aan het werk zijn.” (bron: http://www.webquest.nl) Hierboven wordt uitgelegd wat een WebQuest precies is. Voor u als leerkracht is het echter misschien ook handig, als u nooit eerder in contact bent gekomen met het fenomeen ‘WebQuest’, om te weten hoe een WebQuest uitgevoerd wordt:
Het komt erop neer dat wanneer de leerlingen de volgorde aanhouden van de onderdelen Inleiding t/m Afsluiting, ze een traject doorlopen waarin ze meer leren over bijvoorbeeld drinkwaterzuivering. In dit traject maken de leerlingen opdrachten die er toe moeten leiden dat de leerlingen voldoende kennis opdoen om de eindopdracht uit te voeren.
Meer informatie hierover kunt u vinden onder het kopje ‘Samenvatting’ en ‘Toelichting op de onderdelen in de WebQuest’.

Samenvatting

In deze WebQuest onderzoeken de leerlingen hoe drinkwater gemaakt wordt. Ze doen dit voor ‘Drupje’ die de verhaallijn vormt in de WebQuest.
Drupje is een grondwaterdruppel en is bang om tijdens de waterzuivering te verdwalen. Om dit te voorkomen vraagt hij aan de leerlingen of zij voor hem een plattegrond willen maken. Deze plattegrond gaan de leerlingen maken aan de hand van de WebQuest. De onderdelen in de plattegrond zijn gekoppeld aan het maken van de opdrachten door de WebQuest heen, maar de plattegrond zelf maken ze als eindopdracht. Het is de bedoelingen dat de leerlingen vanaf het moment dat ze aan de eindopdracht beginnen, geen gebruik meer maken van Internet. Ze mogen enkel nog de door hen zelf ingevulde werkbladen en knipbladen raadplegen.

Diversen

Vakgebied: Wereldoriëntatie
Leerdoelen:
(Herkomst water)
Leerdoel 1: De leerlingen moeten duidelijk op papier kunnen benoemen welke soorten water wel geschikt zijn voor drinkwaterzuivering en welke niet.
Leerdoel 2: De leerlingen moeten oppervlaktewater en grondwater van elkaar kunnen onderscheiden, zowel visueel (op afbeeldingen) als inhoudelijk (beantwoorden vraag).
Leerdoel 3: De leerlingen moeten in hun eigen woorden grondwaterwinning uit kunnen leggen en er een beschrijvende tekening bij kunnen maken.
(Drinkwaterzuivering)
Leerdoel 4: De leerlingen moeten een simpel zuiveringsexperiment uit kunnen voeren binnen een kort tijdsbestek (Max. 30 min).
Leerdoel 5: De leerlingen moeten de uitkomsten van een simpel zuiveringsexperiment kunnen beschrijven op papier en kunnen bedenken hoe deze uitkomst tot stand is gekomen. (doel: het begrip zuivering minder abstract maken).
Leerdoel 6: De leerlingen moeten het begrip waterzuivering kort kunnen beschrijven en de plaats waar de waterzuivering plaatsvindt kunnen benoemen.
Leerdoel 7: De leerlingen moeten de namen van de drie belangrijkste stappen van waterzuivering kunnen benoemen (beluchten, voorfilter en nafilter), in eigen woorden kunnen toelichten wat er bij elke stap gebeurt, en er een beschrijvende tekening bij kunnen maken.
Leerdoel 8: De leerlingen moeten in eigen woorden kunnen uitleggen wat reinwaterkelders zijn, waar ze voor gebruikt worden, en er een beschrijvende tekening bij kunnen maken.
(Watertransport)
Leerdoel 9: De leerlingen moeten kunnen beschrijven hoe het transport van water van het drinkwaterproductie -station naar de kraan verloopt. Hierbij moeten ze in eigen woorden uit kunnen leggen hoe dit proces werkt.
Leerdoel 10: De leerlingen moeten in eigen woorden kunnen uitleggen wat een watertoren is, hoe een watertoren werkt, en hiervan een simpele maar duidelijke tekening kunnen maken.
(Plattegrond)
Leerdoel 11: De leerlingen moeten alle stappen van het waterzuiveringsproces in de goede volgorde weer kunnen geven in de plattegrond.
Leerdoel 12: De leerlingen moeten bij elke stap op de plattegrond een duidelijke uitleg kunnen geven en bij elke stap de juiste illustratie kunnen zetten.
Leerdoel 13: De leerlingen moeten een verzorgde, overzichtelijke poster in elkaar kunnen zetten, met goed uitgeknipte plaatjes en net geschreven tekst.
(Samenwerking: indien de WebQuest in tweetallen wordt doorlopen)
Leerdoel 14: De leerlingen moeten goed kunnen samenwerken, dat wil zeggen zonder ruzie, met goed overleg en dat ze allebei even veel werk doen.
Type WebQuest: Kortlopend
Tijdsduur: één dagdeel

Benodigde materialen

Algemeen: - voldoende computers met Internetaansluiting
-Flash (Wat u hier kunt downloaden
-schrijfmateriaal (pen/potlood/gum etc)
-knutselmateriaal (potlood/kleurpotloden/schaar/lijm/liniaal)
-werkblad (Klik hier om deze te downloaden)
-knipselblad (Klik hier om deze te downloaden)
Experiment:-plastic fles, zonder bodem
-glazen pot
-watten
-stenen
-grind
-zand
-fles met vies slootwater

Aandachtspunten beoordeling

In de beoordeling zullen de criteria zoals deze staan genoemd in de WebQuest onder het kopje ‘Beoordeling’ aangenomen worden. De beoordeling door u zal echter ook inhoudelijk moeten zijn. U kunt hier een antwoordblad downloaden om de werk- en knipselbladen na te kijken. Hieronder nog wat tips:
- Loop terwijl de leerlingen aan de WebQuest werken veel rond door de klas, vooral tijdens het uitvoeren van het experiment
- Let goed op hoe de leerlingen met elkaar samen werken wanneer er gewerkt wordt in tweetallen
- Benadruk, ook vóór de leerlingen aan de plattegrond beginnen, dat het vooral gaat om de duidelijkheid en correctheid van de plattegrond en dat met het uiterlijk alleen bonuspunten te verdienen zijn.

Organisatorische tips

Tip 1:Mochten uw leerlingen nog nooit of maar een enkele keer een WebQuest uitgevoerd hebben dan adviseren wij u om de WebQuest goed in te leiden zodat ze weten wat er van ze verwacht wordt. Vertel precies wat een WebQuest inhoudt en hoe ze deze moeten doorlopen om te voorkomen dat de leerlingen vastlopen.
Tip 2:Start de computers op voordat de leerlingen aan de slag gaan.
Tip 3:Het is makkelijk als de werkbladen en knipselbladen van tevoren zijn geprint en aan elkaar zijn geniet.
Tip 4:Maak vast setjes met zand en stenen en dergelijke (per groepje) voor het doen van het experiment.
Tip 5:Benadruk dat de leerlingen het gezuiverde water van het experiment niet weg moeten gooien (dit in verband met de beoordeling)
Tip 6:Mocht de WebQuest gemaakt worden door de gehele klas, deel deze dan op in tweetallen (eventueel drie).
Tip 7:Laat de plattegronden een tijdje in de klas hangen. Of maak er bijvoorbeeld een wedstrijd van: de beste (twee) plattegronden mogen blijven hangen!

Toelichting WebQuest-onderdelen

Inleiding
De beginpagina van een WebQuest is de inleiding. Hier maken de leerlingen voor het eerst kennis met Drupje en wordt de context beschreven.

Opdracht
Hier wordt de opdracht van de WebQuest, het maken van een plattegrond van het drinkwaterzuiveringtraject, op speelse wijze uitgelegd door Drupje. Er wordt alleen kort aangegeven wat de bedoeling is en uitgelegd dat de leerlingen door moeten klikken naar ‘Handelingen’voor meer details.

Handelingen
Hier staan de opdrachten die gemaakt moeten worden stap voor stap beschreven. Om deze opdrachten uit te kunnen voeren zijn er werkbladen en knipselbladen nodig. Deze kunt u zelf van tevoren uitprinten voor de kinderen. U kunt ze vinden onder het kopje ‘benodigde materialen’. De laatste opdracht die beschreven staat is de eindopdracht.

Bronnen
Bij de handelingen wordt verwezen naar bronnen die de leerlingen kunnen raadplegen voor het maken van hun opdrachten. Hier staan de URL’s die ze daarvoor nodig hebben duidelijk weergegeven.

Beoordeling
Hier kunnen de leerlingen aan de hand van een schema met beweringen hun eigen werk nakijken. Hierbij mogen ze gebruik maken van het Internet om ook een beetje op inhoud te controleren. De werkbladen/knipselbladen kunnen de leerlingen echter niet zelf op inhoud beoordelen, dit zal een taak voor u zijn. Zie het kopje ‘aandachtspunten beoordeling’ voor meer informatie hierover.

Afsluiting
Drupje bedankt de leerlingen voor het maken van de plattegrond en vat even kort samen wat ze tijdens de WebQuest geleerd zouden moeten hebben.

Alternatieve verwerkingsopdrachten

-Ga als inleiding op de WebQuest met de klas op uitstapje naar een waterwingebied in de buurt.
-Ga als afsluiting van de WebQuest met de klas op uitstapje naar een drinkwaterzuiveringcentrale.
-Laat de leerlingen de plattegrond niet in tweetallen maken, maar koppel een paar tweetallen aan elkaar en laat ze de eindopdracht samen maken (doel: leren samenwerken)
-Deze WebQuest is ook geschikt als toevoeging aan een project over (drink)water.

Tot slot

Deze WebQuest is gemaakt door J.N. Boeije, L.M. Meijer, N.S.Meijer, A. Wieringa en G.A. Zoer, studenten aan de Universiteit Twente te Enschede. In opdracht van: De Ververs Foundation (http://www.verversfoundation.nl / http://www.webquest.nl)