Zelf ontdekken hoe een waterraket werkt:Animatie lancering waterraket.
Het is de bedoeling dat je met behulp van internet ontdekt hoe je een waterraket bouwt. Wanneer je de diverse internetsites hebt bezocht en de vragen hebt beantwoord, dan ben je klaar voor het bouwen van een echte waterraket.

Het lanceren mag je alleen samen met een volwassene doen!!!!!

Vragen:
Beantwoord nu de volgende vragen  zodat je meer te weten komt over een waterraket. Je kunt hiervoor de bijgevoegde Internet links raadplegen.

Vraag   1: Wat gebruikt een waterraket om de lucht in te kunnen gaan?
Vraag   2: Waarmee drukken we de lucht in de fles samen?
Vraag   3: Wat is de beste hoeveelheid water die je in een fles moet doen zodat de
                  waterraket zo hoog en ver mogelijk vliegt?
Vraag   4: Waar wordt een raket nog meer voor gebruikt dan behalve voor oorlog te
                  voeren?
Vraag   5: Waarmee kun je een waterraket het beste lanceren?
Vraag   6: Waarom is het gevaarlijk om direct na het lanceren onder de vliegende waterraket 
                  te gaan staan?
Vraag   7: Waarom is lucht alleen niet voldoende om een waterraket hoog en ver te laten
                  vliegen?
Vraag   8: Wat kun je aan de waterraket anders maken zodat hij nog hoger / verder vliegt?
Vraag   9: Wat gebeurt er als je teveel water in de fles doet?
Vraag 10: Waarmee kun je een waterraket langzamer laten terugvallen naar de aarde?

Internet links bij het beantwoorden van de vragen:
http://www.spaceexpo.nl
http://www.ontdekplek.nl/wb/waterraket.html
http://www.kropveld.net/DrDaan/Raket
http://home.hccnet.nl/l.commandeur/index.html

Hoe bouw je nu een waterraket?

De bouw van een waterraket is eenvoudig en gemakkelijk. Je hebt niet veel gereedschappen nodig. De materialen heb je misschien al ergens thuis liggen.

Om zelf een waterraket te kunnen  bouwen is het belangrijk dat je enkele dingen weet:
1) Hoe hoog kun je een waterraket laten vliegen?
2) Hoeveel water kun je het beste gebruiken?
3) Hoe kun je de waterraket stabieler maken zodat hij hoger vliegt?

Om nu een waterraket te bouwen heb je het volgende nodig:

Bouwbeschrijving:
Om de waterraket te kunnen  bouwen moet je het volgende doen:

Kijk op de volgende Internetsites voor een duidelijke beschrijving en bouwtekening.

Internet links bij het bouwen van jouw waterraket:
http://www.spaceexpo.nl
http://www.ontdekplek.nl/wb/waterraket.html
http://www.kropveld.net/DrDaan/Raket
http://home.hccnet.nl/l.commandeur/index.html

 

Snelle waterraket. Model waterraket.  Wat is er met deze flessen gedaan
 om de waterraket goed te laten vliegen?