Waar komen de straatnamen vandaan? Wat betekenen ze? Dat gaan jullie onderzoeken.

http://www.bekendedodenederlanders.nl/html/KuyperAbraham.html
Kuyper was minister-president
van 1901 tot 1905

Deze WebQuest is gemaakt door Daan van Weerd,
Remco Top en Hans Boschloo, studenten van
de Marnix Academie te Utrecht

Naar de WebQuest


www.webquests.nl