Wil jij meer weten over de gewervelde dieren?

Kan jij een leuk informatiebord ontwerpen?

Los dan snel deze webquest op.

Deze WebQuest is gemaakt door Katrien van Asch,
basisschoolleerkracht uit Vlaanderen

Naar de WebQuest

Dit product is ontwikkeld o.b.v. een Creative Commons licentie


www.webquests.nl