Leerkracht

Titel:

De Brand

Onderwerp:

Leerlingen onderzoeken binnen deze WebQuest de brandveiligheid van hun school en schrijven hiervoor een artikel voor de plaatselijke krant. 

Doelgroep:

 • Leerlingen in de hogere groepen van het speciaal basisonderwijs; Leerlingen van groep 6 tot en met 8 van het regulier basisonderwijs;
 • Leerlingen van het praktijkonderwijs

Leergebieden:

Primaire leergebieden:

 • Natuuronderwijs, techniek

Overige leergebieden:

 • Kerndoel 1, werkhouding: leerlingen hebben belangstelling voor de wereld om hen heen en ze zijn gemotiveerd deze te onderzoeken.
 • Kerndoel 3, gebruik van uiteenlopende leerstrategieën: leerlingen kunnen bij leeractiviteiten uiteenlopende strategieën en vaardigheden gebruiken.
 • Kerndoel 5, sociaal gedrag: leerlingen leveren een positieve bijdrage in een groep.
 • Kerndoel 6, nieuwe media: Leerlingen maken verantwoord en doelbewust gebruik van communicatiemiddelen waaronder internet.

Uitvoering:

De uitvoering geschiedt individueel of in tweetallen.

Tijdsinvestering:

Type WebQuest: kortlopend

 • Fase 1: Eén keer 60 minuten voor de betekenisvolle activiteit
 • Fase 2: Drie keer 50 minuten voor het schrijven van het artikel
 • Fase 3: Eén keer 60 minuten voor de gezamenlijke evaluatie

Eindproduct:

Een artikel waarin leerlingen kort opsommen op welke manieren brand kan ontstaan en hoe dit kan worden voorkomen en tevens een oordeel vellen over de brandveiligheid binnen hun eigen school

Benodigde materialen:

 • PC met Word 2003 of hoger, muis, toetsenbord en internetverbinding
 • Digitale fotocamera met usb om foto’s naar computer over te zetten
 • Het is nuttig om van te voren de voorkennis van deze leerlingen te activeren door middel van het opstellen van een gezamenlijk woordweb in de klas. Dit woordweb kan dan na afloop gezamenlijk worden aangevuld.

Didactisch ontwerp:

Fase 1: Voorkennis activeren en betrokkenheid en motivatie vergroten
Allereerst krijgen de leerlingen een kort videofragment te zien van een brandend gebouw. Hierbij kan gezamenlijk een woordweb worden gemaakt, met het woordje ‘brand’ als centraal woord. Vervolgens verkennen zij de school op zoek naar herkenbare instrumenten om brand binnen een school te voorkomen. Zij hebben een digitale camera bij zich en elke leerling maakt minimaal één foto van een brandveiligheidsmaatregel die hem of haar opvalt (=anker, betekenisvolle activiteit). Het doel van beide opdrachten is de voorkennis te activeren en de betrokkenheid en motivatie voor het onderwerp te vergroten.

Fase 2: verwerkingsopdracht
Daarna gaan de leerlingen aan de slag met het stappenplan in de WebQuest, waarbij het initiatief aan de leerling wordt gelaten over wat hij of zij aan informatie over brand en brandveiligheid in haar artikel zet. Als beloning voor de leerlingen kan tevens worden gedacht om het mooiste artikel in de schoolkrant te zetten.

Fase 3: Gezamenlijke evaluatie.
Ten slotte volgt een evaluatie. Het woordweb, gemaakt aan het begin van deze WebQuest, kan dan worden afgemaakt. Het is van belang om de belangrijkste onderdelen van de opdracht gezamenlijk na te bespreken. Hierdoor wordt de opgedane kennis geconsolideerd.

Beoordeling:

Inhoudelijk:
Er moet gelet worden op het feit of de leerlingen in hun artikel in ieder geval informatie hebben staan

 • over hoe een brand kan ontstaan
 • wat hier tegen gedaan kan worden
 • wat hun oordeel is van de brandveiligheid op hun school

Pragmatisch:

 • Het artikel moet minimaal één keer met de spellingscontrole zijn gecontroleerd.

Zie voor meer informatie: Kerndoelen basisonderwijs

Deze WebQuest is ontwikkeld door Tijs Kleemans (http://dyslexie.taalonderwijs.nl/).