Beoordeling

Met deze opdracht kun je een aantal punten verdienen. Hoe de punten verdeeld zijn kun je zien in de tabel. Hierin kun je ook zien waar je opdracht aan moet voldoen.

Onvoldoende Voldoende Goed
Opdracht 1
(10 punten)
Je hebt de vragen niet goed of niet allemaal beantwoord. Er is meer en uitgebreidere informatie nodig De vragen zijn allemaal beantwoord maar de antwoorden kunnen uitgebreider De vragen zijn uitgebreid beantwoord
Opdracht 2
(10 punten)
Bij het maken van de interviewvragen heb je geen of weinig gebruik gemaakt van de verzamelde informatie Bij het maken van de interviewvragen heb je niet alle verzamelde informatie gebruikt De interviewvragen zijn uitgebreid en er is veel gebruik gemaakt van de verzamelde informatie
Opdracht 3
(10 punten)
Je hebt de vragen niet goed of niet allemaal beantwoord. Er is meer en uitgebreidere informatie nodig De vragen zijn allemaal beanwoord maar de antwoorden kunnen uitgebreider De vragen zijn uitgebreid beantwoord
Opdracht 4
(10 punten)
Bij het maken van de interviewvragen heb je geen of weinig gebruik gemaakt van de verzamelde informatie Bij het maken van de interviewvragen heb je niet alle verzamelde informatie gebruikt De interviewvragen zijn uitgebreid en er is veel gebruik gemaakt van de verzamelde informatie
Opdracht 5
(10 punten)
De presentatie was te kort en niet alle onderdelen waren aanwezig Voldoende dia's en de presentatie was goed te volgen De presentatie was heel mooi uitgewerkt. Alle gevraagde onderdelen in ruime mate aanwezig