Info voor de leerkacht

Titel Dyslexie op school
Onderwerp Onderzoeken wat er bekend is over dyslexie en wat scholen weten over en doen met dyslexie
Schooltype groep 8 / leerjaar 1 & 2 VMBO
Vakgebied Nederlands
Uitvoering in groepjes van twee
Tijdsduur 3 lesuren
Leerpunten De leerling leert informatie te verzamelen.
De leerling kan deze informatie omzetten in interviewvragen.
Als laaste leert de leerling alle informatie uit te werken in een powerpointpresentatie.
Benodigde materialen Computer met internetaansluiting. Opnameapparatuur
Webquest maker Gerdi Timmerman