Docent

~ uitleg voor de docent ~

 

 

Wat is een WebQuest?

Een WebQuest is een digitale leeromgeving waar de leerlingen opdrachten moeten maken. Bij deze opdrachten worden bronnen van het internet geraadpleegd. Om de leerlingen niet te laten verdrinken in de enorme hoeveelheid informatie die het internet biedt, zijn er een aantal bronnen geselecteerd die de leerlingen gaan gebruiken. Zo leren de leerlingen wel omgaan met de informatie van het internet, maar worden ze hierin wel begeleid.

 

Doel

Het doel is dat de leerlingen na het maken van de WebQuest voldoende informatie hebben verzameld om een muurkrant te maken over de derde reis van Willem Barentsz.
Ook moeten ze deze muurkrant kunnen presenteren aan de rest van de klas.

 

Doelgroep

Deze WebQuest is gemaakt voor leerlingen van groep 7 van de basisschool.

 

Voorkennis

Deze WebQuest sluit niet aan bij een bepaalde methode. In principe kunnen alle groep 7-leerlingen deze WebQuest maken met de informatie die ze via de bronnen zullen vergaren.

 

Organisatie

Deze WebQuest bestaat uit twee delen. Alles bij elkaar zal het zo’n 2,5 uur in beslag nemen.

 

Deel 1: Inleiding, opdracht en handelingen

Bij dit deel maken de leerlingen kennis met het onderwerp door middel van een korte tekst en een inleidend filmpje. Dit gebeurd in het onderdeel ‘Inleiding’. Bij ‘Opdracht’ lezen de leerlingen wat hunopdracht gaat zijn gedurende de WebQuest. Vervolgens gaan de leerlingen bij ‘Handelingen’ aan de slag met hun opdracht. De handelingen zijn in twee delen verdeeld:

Deel 1: Opdracht 1. De leerlingen maken hier voor het eerst echt kennis met hun baas. In de opdracht hebben ze gelezen dat ze voor deze WebQuest in de rol van scheepsjongen op het schip van Willem Barentsz kruipen. Bij deze opdracht is het de bedoeling dat de leerlingen een paspoortje van Willem Barentsz samenstellen.

Deel 2: Opdracht 2 t/m 7. Deze opdrachten dienen als verdieping. Ze gaan over de derde reis van Willem Barentsz. Hieronder een overzicht van wat er bij de opdrachten van de leerlingen gevraagd wordt.

Opdracht 2: Zoek een plaatje van Willem Barentsz om op je muurkrant te plakken

Opdracht 3: De eerste reizen voeren via Spanje en Portugal. Waarom is de oude route niet goed meer?

Opdracht 4: Kruis Amsterdam aan op het kaartje op werkblad 2

Opdracht 5: Hoe zit het met eten aan boord van het schip? De leerlingen vullen een lijstje in met eten wat ze mee kunnen nemen, wat dus lang houdbaar is. Ook moeten de leerlingen een manier noemen om eten langer houdbaar te maken.

Opdracht 6: Markeer Bereneiland op het kaartje van werkblad 2. Teken daarna de route van Amsterdam naar hier. En waarom heet Bereneiland zo?

Opdracht 7: Markeer Spitsbergen op het kaartje op werkblad 2. Het is onbekend waar het eiland zo heet. Waarom denken jullie dat Willem Barentsz het zo genoemd heeft?

Opdracht 8: Er zijn een plaats op Spitsbergen en een eilandje vernoemd naar Willem Barentsz. Hoe heten deze?

Opdracht 9: Teken een huisje in het noorden van Nova Zembla op het kaartje van werkblad 2. Hoe noemen ze dat huis en hoe ziet het huis eruit?

Opdracht 10: Zoek een plaatje van het Behouden Huys voor op je muurkrant.

Opdracht 11: Hoe kwam het dat er een ruzie over het eten bijvoorbeeld ontstond?

Opdracht 12: Het schip is kapot. Hoe maakt men de terugreis naar Nederland?

Opdracht 13: Hoe heeft Willem Barentsz bewezen dat hij echt op Nova Zembla gewoond heeft?

Opdracht 14: Waarom werden er mannen ziek tijdens hun verblijf op Nova Zembla?

Opdracht 15: Hoe werkt een zeegraf?

Opdracht 16: Wie heeft vroeger het verslag van de reis van Willem Barentsz geschreven? Noem ook drie talen waarin het vertaald is.

 

Deel 2: tot slot

Nu hebben de leerlingen alle informatie verzameld om aan de eindopdracht te beginnen. Dit is het maken van een muurkrant en het presenteren hiervan. De leerlingen krijgen een groot vel papier, A1-formaat, waarop ze alle informatie die ze gevonden hebben op een zo duidelijk en origineel mogelijke manier moeten neerzetten. Ook is het de bedoeling dat de leerlingen de route die Willem Barentsz voer, op een kaartje intekenen. Dit kaartje is te vinden bij downloads, op werkblad 2.

Als ze de muurkrant af hebben, gaan ze aan de hand van deze muurkrant een presentatie van ongeveer 5 minuten geven over de ontdekkingreiziger Willem Barentsz.

 

Om voor de leerlingen duidelijk te hebben wat van hen verwacht wordt bij de muurkrant en bij de presentatie, zijn de beoordelingsmatrixen voor beide onderdelen ook zichtbaar voor de leerlingen.

 

Rol docent

Voordat de leerlingen aan de WebQuest kunnen beginnen is het nodig dat de werkbladen uitgeprint zijn en de rest van de benodigde materialen voor deel 1 klaar gelegd zijn, zie materialen hieronder. De leerlingen krijgen de werkbladen meteen als ze aan de WebQuest beginnen. Ook moeten er een aantal antwoordbladen uitgeprint worden, die de docent achter de hand houdt en uitdeelt zodra de leerlingen klaar zijn met de vragen. Voor deel 2 moeten de benodigde materialen die hieronder genoemd staan ook klaar gezet worden.

Als de leerlingen achter de computer zitten, zal de docent eerst moeten uitleggen dat ze op de WebQuest systematisch alle pagina's moeten lezen. Ze beginnen bij de inleiding en volgen daarna alle stappen die in de WebQuest gegeven worden. Het antwoordblad hebben ze dus pas nodig zodra dit in de WebQuest wordt aangegeven.

De rol van de docent tijdens het maken van de WebQuest is het beantwoorden van vragen en er op toe zien dat de leerlingen ook daadwerkelijk doen wat er in de WebQuest staat en niet zelf op google of wikipedia gaan zoeken. Ook zal de docent de presentaties van de muurkranten moeten beoordelen. Dit wordt gedaan aan de hand van de beoordelingsmatrix voor de presentaie, op de WebQuest.

 

Materialen

De materialen die nodig zijn voor deel 1 zijn als volgt:

Pen of potlood

Papier

Printer (voor het afdrukken van de gevonden afbeeldingen)

 

De benodigde materialen voor deel 2 zijn als volgt:

Vel papier (eventueel gekleurd) van A1-formaat

Papier (eventueel gekleurd) waarop leerlingen hun gevonden informatie kunnen schrijven

Printer (voor het printen van het kaartje)

Schaar

Lijm

Pen of potlood

Kleurenpotloden en/of viltstiften

 

Beoordeling

De WebQuest wordt gedeeltelijk door de leerlingen zelf en gedeeltelijk door de docent beoordeeld. Voor beide beoordelingen is er een beoordelingsmatrix te vinden bij ‘Beoordeling’.

Het deel dat de leerlingen zelf beoordelen, is de muurkrant. Door de leerlingen de matrix in te laten vullen, kan de docent het nog altijd controleren.

De presentatie zal door de docent beoordeeld worden. Het is namelijk niet mogelijk om de leerlingen zelf hun eigen presentatie te laten beoordelen.
Toevoegen: beoordeling van deel 1 van de WebQuest, de vragen, daarvoor moet nog een antwoordblad gemaakt worden, die uitgedeeld wordt door de docent zodra de leerlingen klaar zijn met deel 1 en dan deel 2 gaan maken.

 

Tot slot

Om te zorgen dat de informatie blijft hangen, is een verwerkingsopdracht aan te raden. Dit is een opdracht zoals beschreven in deel 2 van ‘organisatie’. De opdracht van de muurkrant in combinatie met de presentatie staat ook in de WebQuest genoemd onder het kopje ‘Tot slot’. Het is ook mogelijk om hier een andere opdracht voor te verzinnen.

 

Referenties

• Smith, P.L., & Ragan, T.J. (2005). Instructional Design. Oklahoma: John Wiley & Sons, Inc.
• Mayer, R.E., (2001). Multimedia Learning. Cambridge: Cambridge University Press.
• Keller, J. M ., (1987). Development and Use of the ARCS Model of Instructional Design. Journal of instructional development, 10 (3), 2-9.


Downloads
Werkblad 1
Werkblad 2
Antwoordblad