Leerkracht

A) Algemeen

Samenvatting

Via een creatieve opdracht krijgen de kinderen een overzicht van de gewervelde dieren volgens de klasse waartoe deze behoren.

Diversen

Vakgebied: natuuronderwijs

Doelgroep: 6/7/8

Leerdoelen:

  1. De kinderen leren om de gewervelde dieren te rubriceren per klasse.
  2. De kinderen leren om een creatief werkstuk te maken.
  3. De kinderen leren samenwerken. 1: ...

Type WebQuest: kortlopend (3 x 50 minuten)

Aandachtspunten beoordeling WebQuest:

De leerlingen werken in groepjes van drie en kiezen één klasse waarrond ze gericht werken.

Benodigde materialen

  • A3-papier

B) Tot slot

De webquest is gemaakt door Katrien van Asch, basisschoolleerkracht uit België.