Handelingen voor de WebQuest

handeling 1 | handeling 2 | handeling 3 | handeling 4 | handeling 5 | handeling 6

Hier ga je wat opdrachten maken die allemaal nodig zijn om een plattegrond te maken voor Drupje. Lees alles goed door! De antwoorden op de vragen kun je vinden op internet. Bij elke handeling staat welke bron (dus welke website) je moet gebruiken. Klik op “Bronnen” om deze websites te vinden. Lees ook alles in deze bronnen goed door!

De antwoorden op de vragen moet je op het werkblad schrijven. Behalve als er staat dat het op het knipselblad moet. Schrijf niet te korte antwoorden op.

Handeling 1

Gebruik bron 1
Er worden twee soorten water gebruikt om drinkwater van te maken: oppervlaktewater en grondwater. In de klas heb je misschien al wat gehoord hier over. Gebruik bron 1 om de antwoorden op de vragen te vinden, tenzij je die al weet.

Handeling 2

Gebruik bron 2
Voordat water wordt schoongemaakt, moet het eerst uit de grond worden gehaald.
Zoek in bron 2 op hoe water uit de grond wordt gehaald.

Handeling 3

Nu gaan we het hebben over waterzuivering, het schoonmaken van water om er drinkwater van te maken. Om alvast een idee te krijgen hoe water wordt gezuiverd, mogen jullie nu een proefje gaan doen. Volg de stappen op het werkblad, je kunt deze meenemen naar de plek waar je het proefje gaat doen. Veel succes!

Handeling 4

Gebruik weer bron 2
Als het water uit de grond of meren/rivieren is gehaald, wordt het schoongemaakt. Dit wordt zuiveren genoemd.
Dat gebeurt in verschillende stappen. Als eerste wordt het nog vieze water met een pomp naar de waterzuivering gebracht.

Het water wordt in drie stappen gezuiverd: beluchten, voorfilter en nafilter.

Het water is nu schoon. Om dit water lang te kunnen bewaren wordt het opgeslagen in voorraadkelders.


Handeling 5

Gebruik bron 3
Om het schone water te kunnen drinken moet het nog bij de kraan komen. Daarom gaat het water vanaf de voorraadkelders via buizen naar de huizen.


Gebruik nu bron 4 Het water stroomt echter niet vanzelf door deze buizen. Daar is heel veel kracht voor nodig. Die kracht noemen we ook wel druk. Met pompen en watertorens wordt het water onder druk naar de huizen gepompt.


Nu kan het schone water via de leidingen je huis binnen komen. Het kan de kraan uit stromen en het water is klaar om gedronken te worden. Nu is Drupje waar hij moet zijn.

Handeling 6

Denk je dat je nog te weinig weet over waterzuivering om een plattegrond te kunnen maken? Dan vind je bij ‘bronnen’ alle websites waar je nog meer informatie kunt vinden. Als je het idee hebt dat je genoeg weet over waterzuivering, is het tijd om de plattegrond te gaan maken voor Drupje. Volg hiervoor de volgende stappen:

Als de plattegrond af hebt, klik dan op ‘beoordeling’.