Handelingen

De opdracht bestaat uit 5 deelopdrachten.
Eerst moet er overleg plaatsvinden wie welke opdrachten gaat doen.
Opdracht 1 en 2 zijn voor de ene deelnemer en opdracht 3 en 4 voor de andere.
Opdracht 5 wordt samen gemaakt.

Klik hier voor de opdrachten 1 tot en met 4

Opdracht 5
Maak een 10 minuten durende powerpointpresentatie met: