Inleiding Opdracht Handelingen Bronnen Beoordeling Afsluiting

Leerkracht 

Samenvatting

Deze WebQuest gaat over Vlieland. De WebQuest is erg geschikt ter voorbereiding voor klassen die op schoolreis of schoolkamp naar Vlieland gaan. Natuurlijk is de WebQuest ook te gebruiken voor andere scholen. Met deze WebQuest kunnen leerlingen van groep 7 & 8 door het maken van opdrachten leren waar Vlieland ligt en wat er te zien en te doen is op het eiland.

naar boven
Diversen
 

Doelgroep: Basisschool, groep 7 & 8
Benodigde tijd: 1 dagdeel (ochtend of middag)
Vakgebied: Wereldoriëntatie (biologie en aardrijkskunde)

Leer- en kerndoelen:
Leerdoelen

 1. De leerlingen kunnen de in de instructie genoemde dieren op en om Vlieland herkennen en benoemen.
 2. De leerlingen kunnen vertellen waarvoor een vuurtoren dient.
 3. De leerlingen kunnen de kenmerken van de vuurtoren van Vlieland vertellen.
 4. De leerlingen kunnen eb en vloed uitleggen in eigen woorden en herkennen.
 5. De leerlingen kunnen uitleggen hoe duinen ontstaan.
 6. De leerlingen kunnen de functie van duinen uitleggen.
 7. De leerlingen kunnen de reis van [plaats van de school] naar
         Vlieland plannen.

Kerndoelen:
De WebQuest sluit aan op de volgende kerndoelen voor het primaire onderwijs.

 • Kerndoelen Nederlands: Schriftelijk onderwijs
  kerndoelen 4, 6, 7, 8 en 9
 • Kerndoelen: Oriëntatie op jezelf en op de wereld
  kerndoelen 40, 47, 48, 49, 50
 • Kerndoelen: Kunstzinnige oriëntatie
  kerndoelen 54, 55
Zie voor de inhoud van deze kerndoelen dit document.
naar boven
Aandachtspunten voor de beoordeling

De prestatie van de leerlingen kan worden beoordeeld met de Rubric. De vragen kunnen worden nagekeken met behulp van dit antwoordblad. Dit kan door de leerlingen zelf worden gedaan of klassikaal. De poster kan door de docent worden beoordeeld of door leerlingen zelf. Hier zijn geen beoordelingscriteria voor opgenomen in de WebQuest.

naar boven
Materialen
 • Computer met toegang tot internet(per 2 leerlingen 1 computer)
 • Koptelefoons of speakers voor het filmpje.
 • Schrift of papier om de antwoorden op de vragen op te schrijven. Er zijn ook werkbladen die uitgeprint kunnen.
 • Voor de reclameposter over Vlieland
  • A3-papier
  • Stiften/kleurpotloden
naar boven
Toelichting WebQuestonderdelen
 
Inleiding

De inleiding kunnen de leerlingen in principe zelfstandig doorlopen. Het is handig om voorafgaande aan de WebQuest de groepjes samen te stellen, zodat er gelijk al bij de inleiding samengewerkt kan worden. Er wordt de leerlingen in de inleiding kort verteld wat het doel van de website is en hun interesse wordt gewekt door vragen en een filmpje. Eventueel kan het filmpje op een digibord worden afgespeeld.

Opdracht

Op de opdrachtpagina staat beschreven wat er van de leerling verwacht wordt tijdens de WebQuest. Door middel van opdrachten, waarbij informatie opgezocht moet worden op internet, leren leerlingen iets over de reis naar Vlieland, de dieren op Vlieland, de vuurtoren, eb en vloed en de duinen. Als eindopdracht maken de leerlingen een reclameposter waarmee ze bezoekers naar Vlieland willen trekken.
       Het is de bedoeling dat leerlingen in groepjes van twee werken. Zo kunnen ze elkaar helpen bij het zoeken van informatie.
Bij handelingen staan de deelopdrachten pas beschreven.
 

Handelingen

Op deze pagina staan de deelopdrachten van de WebQuest. De leerlingen beginnen met het maken van vragen over Vlieland. Deze vragen zijn opgedeeld in verschillende categorieën. Onder de categorieën staan de bronnen die voor desbetreffende categorie gebruikt kunnen worden. In totaal zijn er 6 categorieën. Er is gebleken dat een klas ongeveer 1,5 uur over het beantwoorden van de vragen doet. Eventueel kunt u besluiten om categorieën over te slaan bij tijdgebrek of wanneer een leerling minder snel werkt dan andere leerlingen. De antwoorden op de vragen moeten de leerlingen opschrijven op papier. Nadat de vragen zijn beantwoord kunnen de leerlingen beginnen met het ontwerpen van een poster. Het is de bedoeling dat de leerlingen gebruik maken van enkele van de antwoorden op de opdrachten bij het maken van de poster.
Het antwoordblad is onderaan deze pagina te vinden.
 

Bronnen

Op deze bronnenpagina worden alle bronnen die gebruikt zijn in de WebQuest nog een keer samengevat. Deze pagina heeft de leerling in principe niet nodig bij het maken van de handelingen. Wel kan de leerling het gebruiken als hij toch nog wat informatie mist bij het maken van de poster of wanneer de leerling later nog informatie wil opzoeken over Vlieland.
 

Beoordeling
De beoordeling wordt gegeven door middel van het invullen van de Rubric. De leerlingen kunnen bij het maken van de WebQuest kijken wat er van hen verwacht wordt. Ze kunnen met behulp van de Rubric zelf de gemaakte opdrachten beoordelen. U zou ook de Rubric kunnen gebruiken om zelf te beoordelen. Eventueel kunnen de ingevulde Rubric van de leerling en van de docent naderhand vergeleken worden.
 
Afsluiting

Dit is het einde van de WebQuest. De geleerde inhoud wordt kort samengevat, de transfer van de informatie wordt gestimuleerd en de leerling wordt bedankt voor zijn inzet.

naar boven
Alternatieve verwerkingsopdrachten

Oorspronkelijk is het de bedoeling dat de leerlingen een reclameposter maken. Alternatieve opdrachten zijn:

 • Een deel van de poster op de computer maken en deze later uitprinten. Zo kunnen plaatjes op internet worden gezocht en stukjes tekst getypt.
 • De leerlingen kunnen de posters voor de klas presenteren.
 • U kunt met de klas een groepsdiscussie voeren over Vlieland.
  Wat lijkt de klas leuk om te zien enz. Dit is vooral leuk wanneer de leerlingen ook zelf naar Vlieland gaan.
naar boven
Tot slot

Deze webquest is gemaakt door:

Dieuwertje ten Berg, Nadieh Drenth, Marin Groothengel en Sanne Nieboer.