Inleiding Opdracht Handelingen Bronnen Beoordeling Afsluiting Leerkracht

Beoordeling

Bereken op deze pagina je score. Vul je scores in en druk op “Bereken score”.

  Onvoldoende
 (0 punten)
Voldoende
(2 punten)
Goed 
(4 punten)

Score

De vragen

De antwoorden

Er zijn veel vragen overgeslagen en antwoorden zijn vaak fout. Bijna alle vragen zijn gemaakt. De meeste antwoorden zijn goed. Alle vragen zijn gemaakt en goed beantwoord.
Spelling De antwoorden zitten vol schrijffouten. Er zitten weinig spellingsfouten in de antwoorden. Er zitten geen spellingsfouten in de antwoorden
Schrijven De antwoorden zijn onleesbaar. De tekst is leesbaar. De tekst is netjes geschreven.
De poster
Spelling Er staat geen tekst op de poster of de tekst bevat veel spelfouten. De tekst op de poster bevat een paar spelfouten. De tekst op de poster bevat geen spelfouten
Opmaak De poster is slordig gemaakt. Je hebt je best niet gedaan op de tekeningen en de tekst is slordig geschreven De poster is leesbaar en ziet er goed uit. De tekst op de poster is netjes geschreven en de tekeningen zijn mooi gelukt.
Inhoud Er zijn geen antwoorden van de vragen gebruikt bij het maken van de poster. Er is een antwoord gebruikt voor het maken van de poster. Er zijn meerdere antwoorden gebruikt voor het maken van de poster.
De samenwerking
Overleg Er is niet overlegd tussen de groepsleden of er ontstond ruzie. De groepsleden werkten vooral zelfstandig en hadden soms overleg. De groepsleden hebben over de vragen antwoorden overlegd.
  0 - 10 punten 11 - 20 punten 21 punten of meer  
Totaal score:
  • Heb je 21 punten of meer?
    Perfect, je hebt de WebQuest goed uitgevoerd! Jij bent een echte Vlieland-expert.
  • Heb je tussen de 11 en 20 punten?
    Je hebt op de WebQuest een voldoende gescoord. Misschien kun je nog wat verbeteren?
  • Heb je tussen de 0 en 10 punten?
    Jammer. Dit is geen goede score. Misschien heb je de WebQuest niet goed begrepen? Vraag hulp aan je leerkracht! Bedenk waarom het niet goed ging en probeer je opdrachten te verbeteren. Succes!