Inleiding Opdracht Handelingen Bronnen Beoordeling Afsluiting

Leerkracht

Samenvatting
Tijdens deze WebQuest gaan de leerlingen verschillende aspecten van de luchtvaart ontdekken. Het is bedoeld voor leerlingen uit groep 7/8. De leerlingen kiezen zelf een subonderwerp en maken hier een folder over. De informatie kunnen de leerlingen vinden door de aangegeven bronnen op Internet te gebruiken. Hieronder kunt u meer informatie vinden over hoe u de WebQuest kunt gebruiken en de leerlingen kunt begeleiden tijdens hun zelfstandige leerproces.
 
Diversen
 

Vakgebied: Geschiedenis, Aardrijkskunde, Taalvaardigheid

Leerdoel 1: De leerlingen verdiepen zich in een subonderwerp dat ze zelf gekozen hebben.

Leerdoel 2: De leerlingen worden vaardig in hun gebruik met moderne media, te weten Internet.

Leerdoel 3: De leerlingen kunnen gevonden informatie weergeven in een folder, waarbij ze rekening houden met publiek, spelling en lay-out.

Type WebQuest: Kortlopend.

Tijdsduur: 3 à 5 uur.

 
Aandachtspunten voor de beoordeling
Zodra de leerling de folder af heeft, laat hij/zij het eindproduct lezen aan een klasgenoot. Vervolgens beoordeelt de leerling zelf de folder aan de hand van de gegeven beoordeling in de WebQuest. Als de leerling niet tevreden is over het behaalde resultaat, kan hij/zij de folder nog verbeteren. Als de leerling tevreden is, levert hij/zij de folder bij u in. U kunt dan zelf de folder beoordelen aan de hand van de gegeven beoordeling in de WebQuest. Het is aan u wat u verder met deze beoordeling doet.
 
Materialen
Voor iedere leerling moet een computer beschikbaar zijn. U kunt in roulatiesysteem aan de WebQuest werken. Iedere computer moet aangesloten zijn op Internet en een printer. De leerlingen hebben tijdens de WebQuest papier nodig waar zij aantekeningen op kunnen maken.
 
Toelichting WebQuestonderdelen
 
Inleiding
De leerkracht hoeft in principe geen tips te geven bij de inleiding. De leerlingen kunnen hiermee zelfstandig beginnen. Het is wel aan te bevelen om de WebQuest klassikaal in te leiden door één van de volgende werkvormen: Een leergesprek Een geschiedenisles over vliegen/luchtvaart Een videofragment (bijv. van Schooltv) Een lied (bijv. van Schooltv.)
Opdracht
De opdracht vertelt de kinderen dat ze een folder gaan maken. Als de leerlingen gewend zijn om werkstukken op de computer te maken, dan kunnen zij de folder op de computer maken. Als de leerlingen niet geoefend zijn met de computer, dan kunt u er voor kiezen om de folders schrijvend te laten maken. U moet van te voren duidelijk maken aan de leerlingen hoe ze de folder moeten maken. In de WebQuest komen enkele vliegtermen naar voren. Voor taalzwakke leerlingen kan het nodig zijn dat u deze toelicht. Het gaat om de volgende termen: startbaan, vluchtschema, vliegmissie, landingsbaan, steward(ess), copiloot, piloot.
Handelingen

Waar nodig staan hier stap tips voor de uitvoering en begeleiding van de leerlingen:

A) Afhankelijk van de klas is er begeleiding nodig in de keuze van onderwerpen, zodat niet alle leerlingen hetzelfde onderwerp hebben.

B) Als de leerlingen niet gewend zijn om een woordweb te maken, moet u dit uitleggen en voordoen. Als u een normaal een andere term voor ‘woordweb’ gebruikt, moet u hier de leerlingen even op attenderen.

G) Over het gebruik van plaatjes moet u misschien afspraken maken met de leerlingen. Ook het gebruik van de printer speelt hierin een rol.

Bronnen
De bronnen die de leerlingen kunnen gebruiken zijn sites die speciaal zijn uitgezocht om voor deze WebQuest te gebruiken. U hoeft hier in principe geen problemen te verwachten.
Beoordeling
Het makkelijkst kunt u de gemaakte folders beoordelen aan de hand van de gemaakte beoordeling op de WebQuest. Als de leerling zijn/haar folder inlevert, is het van belang om te vragen hoeveel punten hij/zij gescoord heeft. Wijkt uw beoordeling hier erg van af, dan is het misschien nodig om een gesprek met het kind aan te gaan.
Afsluiting
Het is voor de leerlingen erg leuk om het spelletje te doen dat staat aangegeven. U kunt zelf kiezen wat u met de folders doet als ze klaar zijn.
 
Alternatieve verwerkingsopdrachten

Bezoek aan vliegveld
Als er een vliegveld in de buurt van de school is, is het een goede verwerkingsvorm om hier met de klas naar toe te gaan. Zij zullen aspecten uit de WebQuest herkennen. Leerlingen kunnen elkaar uitleg geven over diverse herkenbare onderwerpen.

Doel: Kinderen zien in werkelijkheid hoe een vliegveld eruit ziet. Kinderen kunnen aspecten uit de WebQuest herkennen. Kinderen kunnen uitleggen aan klasgenoten hoe bepaalde dingen in elkaar steken.

Bezoek aan museum
In Nederland zijn verschillende musea over vliegtuigen/luchtvaart, bijvoorbeeld:

Doel: De kinderen herkennen aspecten uit de WebQuest. Kinderen kunnen uitleggen aan klasgenoten hoe bepaalde dingen in elkaar zitten.

Wedstrijd
U kunt met de leerlingen op het schoolplein een wedstrijd doen in het gooien van vliegtuigen. Hierbij kunt u eventueel natuurkundige als technische aspecten bespreken met de leerlingen. Waarom vliegt het ene vliegtuigje verder dan de ander? Leerlingen kunnen eventueel hun vliegtuigen verbeteren.

Doel:
De kinderen leren technische aspecten van een vliegtuig. De leerlingen verbeteren hun technische kwaliteiten door het maken en verbeteren van hun vliegtuigjes.

Vliegtuigen spotten
Met de leerlingen kunt u vliegtuigen gaan spotten bij u in de buurt. Dit kan zelfs vanaf het schoolplein. Vragen die u hierbij kunt stellen zijn:

 • Hoeveel vliegtuigen komen er overvliegen?
 • Wat voor type vliegtuig is het?
 • Hoe hoog zou het vliegtuig ongeveer vliegen?
 • Hoe hard zou het vliegtuig ongeveer vliegen?
 • Hoeveel mensen zouden er ongeveer in zitten?
 • Is het een passagiersvliegtuig of een vrachtvliegtuig?

Doel:
De kinderen herkennen aspecten uit de WebQuest. Kinderen kunnen uitleggen aan klasgenoten hoe bepaalde dingen in elkaar zitten. De leerlingen oefenen met het schatten van hoogte, snelheid en inhoud.

Beeldende vorming
U kunt tijdens beeldende vorming het volgende doen met dit thema:

 • Vliegtuigjes vouwen (op Internet zijn diverse sites hierover te vinden)
 • Vliegtuigen maken van papier maché
 • Vliegtuigen maken van kippengaas
 • Vliegtuigen maken van hout (bijvoorbeeld figuurzagen)
 • Maquette maken van een vliegveld (met de hele klas)
 
Tot slot
Deze WebQest is gemaakt door:

Janetta Bout
Anouk Bruggink
Jessica van Dijk
Geert Jurrie Schutte

Deze WebQuest is gemaakt in opdracht van P.C. Hogeschool Marnix Academie www.hsmarnix.nl

Utrecht, april 2004