Inleiding Opdracht Handelingen Bronnen Beoordeling Afsluiting

Leerkracht

 

Samenvatting
Het onderwerp van de webquest is criminaliteit. We hebben verschillende opdrachten voor de kinderen bedacht die met criminaliteit te maken hebben. De echte ‘eindopdracht’ voor de kinderen: ze gaan een plan maken voor hun omgeving, om criminaliteit tegen te gaan. Ook gaan ze een poster maken, dit doen ze allemaal in tweetallen. In de opdrachten komen de verschillende leerdoelen naar voren. Als kinderen informatie tekort komen over criminaliteit hebben wij websites aanbevolen die zij kunnen gebruiken voor hun opdrachten.
 
Diversen
 

Vakgebied: Wereldoriëntatie en natuuronderwijs

Leerdoel 1: De kinderen leren realistisch te denken en te praten over criminaliteit.

Leerdoel 2: De kinderen kunnen hun mening geven voor verschillende situaties die met criminaliteit te maken hebben, ze zullen dit wel herkennen, ook is leren ze hun mening te onderbouwen met argumenten.

Leerdoel 3: De kinderen leren samen te werken in tweetallen.

Leerdoel 4: De kinderen moeten in tweetallen een probleem oplossen.

Leerdoel 5: De kinderen moeten creatief zijn, een poster maken en een plan bedenken.

Type WebQuest: langlopend

Tijdsduur: ongeveer 6 a 7 uur

 
Aandachtspunten voor de beoordeling
Het eindproduct wordt beoordeeld n.a.v de volgende criteria:
 • Heeft het plan een titel?
 • Het plan is opgebouwd uit verschillende stappen.
 • Is het plan uitvoerbaar?
 • De poster; informatie en plaatjes >>> dus de inhoud en de uitstraling.
 • Hoe is het samenwerken gegaan >>> hoe ben je tot het product gekomen (het proces)?
 
Materialen
De volgende materialen zullen de kinderen nodig hebben:
 • Toegang tot de computer en het internet.
 • Fototoestel en een fotorolletje.
 • Scharen, lijm en plakband.
 • Grote kartonnen vellen voor de poster.
 • Genoeg papier voor het plan en aantekeningen.
 • Stiften, kleurpotloden, misschien verf.
 • Tijdschriften voor plaatjes, dit is wel handig >>> folders van een politiebureau en bureau Halt.
 • Boeken met informatie over criminaliteit >>> van de school of uit de bibliotheek.
 
Toelichting WebQuestonderdelen
 
Inleiding
Het is belangrijk dat er van tevoren een paar dingen duidelijk zijn voor uzelf:
 • De beginsituatie van elk kind (m.b.t dit onderwerp). Bij de meeste kinderen zal het onderwerp criminaliteit geen problemen opleveren, maar er zullen ook kinderen bij zijn die misschien ervaringen met criminaliteit hebben. Het is belangrijk dat u daarvan op de hoogte bent, zodat u in kunt grijpen wanneer u ziet dat het kind het er moeilijk mee heeft.
 • Wat weten de kinderen al over het onderwerp? Het is wel belangrijk dat u voordat u de kinderen met de webquest laat werken het onderwerp als het ware al ‘ingeleid’ hebt. Gesprekken en opdrachten over criminaliteit zijn zeker goed, de kinderen zijn al wat bekender en vrijer met het onderwerp.

Een ander belangrijk punt is: wanneer u de webquest in gaat leiden, zorg er dan voor dat het voor de kinderen duidelijk is dat:

 1. het niet erg is wanneer je niet zo goed met een computer om kan gaan, dat leer je zo vanzelf!
 2. wat een ‘webquest’ nou eigenlijk is, daar komen ze ook wel achter, maar het is wel handig als u even kort vertelt wat het inhoudt.
 3. ze altijd goed moeten lezen!

Het is natuurlijk ook belangrijk om afspraken te maken met de kinderen over de tijden, wie, wanneer etc. Zorg er in ieder geval voor dat het ‘leuke’ van het werken aan de webquest overkomt en het niet zoiets is als een taaldictee of een ‘saai’ werkstuk. Dit kunt u doen door mimiek, gezichtsuitdrukkingen, stem etc. U moet in ieder geval enthousiast zijn en dit overbrengen.

Opdracht
Er zijn een aantal dingen waar u op moet letten wanneer de kinderen toegekomen zijn aan de opdracht:
 • Zorg ervoor dat u in de buurt bent, zodat u kinderen kunt helpen en vragen kunt beantwoorden. Let erop dat de kinderen goed lezen, beantwoord dus geen vragen als ze zelf het antwoord in de opdracht terug kunnen vinden!
 • Criminele plekken in Nederland; het is handig als u hier kort aandacht besteedt in lessen naast de webquest, laat de kinderen ook zoeken!
 • De kinderen moeten de gelegenheid krijgen om informatie te zoeken op het internet, maar het is ook handig als u boeken over criminaliteit hebt. Misschien liggen die al op school, anders kunt u er een aantal uit de bibliotheek huren zodat alle kinderen die kunnen gebruiken. Zorg er in ieder geval voor dat de kinderen aan genoeg goede informatie komen (folders van de omgeving m.b.t criminaliteit misschien).
 • Op wat voor manier kun je zoiets het best naar de burgemeester toesturen? Het is belangrijk dat kinderen weten dat dit op een nette manier moet, dit staat ook in de opdracht, u kunt (als dit nog niet gedaan is) in een les uitleggen hoe een brief er uitziet.
 • Zorg ervoor dat er voldoende materialen aanwezig zijn: scharen, lijm, potloden, stiften, pennen, grote vellen (poster) etc.
 • Je kunt enkele dagen voordat er aan de webquest gewerkt wordt aangeven dat kinderen plaatjes mee kunnen nemen, of informatie (evt. in agenda opschrijven).
Handelingen

Als de kinderen gewoon hun gang gaan zal het erg druk worden bij de computers…! (afhankelijk van het aantal computers en het aantal kinderen). Geef dus van tevoren aan hoeveel kinderen er tegelijk mogen (in tweetallen), zorg dat voor de andere kinderen duidelijk is dat zij alvast verder gaan met de opdracht. De kinderen die op internet zitten zoeken wat ze echt nodig hebben en dan wisselen met anderen. Het is wel handig als elk tweetal een schriftje heeft, speciaal voor het werken aan de webquest. Deze kunt u ze mee laten nemen of zelf uitdelen. Hierin kunnen ze aantekeningen maken, informatie in opschrijven of opdrachten in maken.

Uitstapje: u moet ervoor zorgen dat dit duidelijk is voor de kinderen!

 • De kinderen krijgen 1 middag de tijd (bijvoorbeeld); spreek duidelijke tijden af, de kinderen moeten dan ook echt terug op school zijn.
 • Of laat je de kinderen na schooltijd een keer het uitstapje doen? Daar moet u van tevoren over nadenken, dit hangt ook van de situatie of en kunt u het best zelf bepalen.
 • De kinderen nemen een eigen fototoestel mee, wat als beide kinderen geen fototoestel mee mogen nemen van thuis of niet hebben? Je kunt van tevoren al aangeven, in een nieuwsbrief van school bijvoorbeeld (aan de ouders), dat de kinderen aan een webquest gaan werken, even kort wat dit inhoudt, en dat ze daarvoor ook foto’s gaan maken. Zo komt het in ieder geval niet onverwacht, anders kun je wegwerpcamera’s voorstellen.
 • Geef aan dat deze foto’s ook voor de poster gebruikt mogen worden.

Geef de kinderen de gelegenheid met elkaar te overleggen, maar zorg ervoor dat het niet uit de hand loopt, iedereen wil natuurlijk overleggen, maar het moet wel rustig blijven.

Bronnen
Het zal vaak voorkomen dat kinderen roepen; ‘hij kan de site niet vinden, meester!’, dit omdat ze de site niet helemaal goed ingetypt hebben! Maak dus van tevoren duidelijk dat ze daar goed op moeten letten, zo voorkom je dat soort vragen. Let erop dat de kinderen niet afdwalen op het internet, maar gericht blijven zoeken, grijp anders wel in. U kunt ook nog boeken uit de bibliotheek of van school over criminaliteit in de klas zetten.
Beoordeling
Het is hierbij erg belangrijk dat de kinderen weten dat de beoordeling niet een soort meedogenloos strafkamp is, maar dat het bedoeld is om de kinderen te sturen, dat ze zonodig nog dingen kunnen aanpassen of toevoegen. Het is dus eigenlijk een soort hulpmiddel voor de kinderen, zorg ook dat zij dit weten. Voor uzelf is het ook belangrijk te weten dat deze beoordeling een hulpmiddel is. Het is niet de bedoeling als u een beoordeling wilt geven, dit er strak naast te houden en zo tot een punt komt. U heeft de kinderen zien werken, u heeft het proces gezien, dat is erg belangrijk.
Afsluiting
Geef de kinderen de gelegenheid om over het werken aan de webquest, de resultaten etc. te praten, ze zijn er waarschijnlijk vol van en zullen dit erg fijn vinden. Ook is het belangrijk dat u de resultaten klassikaal even bekijkt, neem daar ook de tijd voor zodat alle ideeën even naar voren komen. Dit is niet binnen een half uurtje gebeurt, maar de kinderen hebben er ook hard voor moeten werken en ze zullen er trots op zijn. Geef de kinderen complimentjes voor bijvoorbeeld; het resultaat, het samenwerken, het plan, de poster etc. Zorg in ieder geval voor een leuke afsluiting!
 
Alternatieve verwerkingsopdrachten

Het zou erg leuk zijn om een gastspreker van bureau Halt uit te nodigen, de kinderen kunnen dan direct vragen stellen, het is een soort verwerking, ze kunnen vragen stellen als dat nog nodig is. Misschien kan de gastspreker vertellen waar een goed plan aan moet voldoen, ook de kinderen bedanken voor hun hulp.

 
Tot slot
Deze webquest is gemaakt door: A. Visser, M. Den Breejen, F. Vonk en S. Van Wijk, studenten van de Klik hier voor de website van de Marnix Academiete Utrecht