HandelingenBronnenBeoordelingAfsluitingLeerkracht

Leerkracht

Samenvatting

De leerlingen verzamelen via het internet informatie over Tibet en het boeddhisme en verwerken die in verschillende opdrachten. Deze webquest stelt de leerlingen, na een korte klassikale introductie, in staat zelfstandig aan het werk te gaan. De opdrachten zijn uitgebreid beschreven, evenals de stappen die de leerlingen moeten zetten om bij de juiste websites te komen.

Er is een woordenlijst met lastige woorden bijgevoegd, er zijn verwerkingspagina’s opgenomen en er is een beoordeling te vinden voor als de leerlingen klaar zijn met de opdrachten. In de beoordeling is opgenomen wat de leerlingen aan het eind van de webquest moeten weten en waaraan hun uiteindelijke verwerkingsopdracht aan moet voldoen.

 
Vormen van differentiatie

De vormen van differentiatie die wij hanteren bij deze webquest zijn:

1. differentiatie op tempo. Hiervoor hebben wij in deze webquest een lange en een korte reis opgenomen. De lange reis is geschikt voor de snelle leerling en/of de leerlingen met een gemiddeld niveau. De korte reis is geschikt voor de minder snelle leerling en/of de leerling met een lager niveau dan gemiddeld. Voor de leerlingen met een hoog niveau en tempo bestaat de mogelijkheid om zowel de lange als de korte reis uit te voeren.

2. Differentiatie op niveau. Ook dit is terug te vinden in de manier waarop de korte en de lange reis zijn vormgegeven. De korte reis stel minder grote eisen dan de lange reis. Bovendien krijgt deze differentiatie vooral vorm door de manier van verwerking. Een leerling met een laag niveau zal een ander soort werkstuk maken dan een leerling met een gemiddeld/hoog niveau.

3. Differentiatie op interesse. Dit is vooral terug te vinden in de verwerking van de informatie. De leerlingen kunnen zelf kiezen hoe ze de verwerking van de informatie vorm gaan geven: het maken van een informatief werkstuk / reisverslag schrijven voor de schoolkrant / creatieve verwerking. Deze vorm van differentiatie maakt het beoordelen van de informatie wel lastiger, maar ja.... uitdagingen moeten er blijven.

 
Leerdoelen
 

Kennisdoel:

 • De leerlingen weten meer over het boeddhisme en Tibet.
  (productdoel)

Vaardigheidsdoel:

 • De leerlingen leren gericht zoeken op internet.
 • De leerlingen leren hoe ze een reis kunnen plannen.
  (procesdoelen)

Vormingsdoel:

 • De leerlingen verbreden hun algemene ontwikkeling op gebieden als: cultuur, politiek en religie.(procesdoelen).

 
De rol van de leerlingen

De leerlingen kruipen in de huid van een jonge monnik en gaan op bedevaart naar Lhasa, de oorspronkelijke verblijfplaats van de Dalai Lama in Tibet.

Ze gaan hun reis van Dharamsala (India) naar Lhasa (Tibet) zelf plannen en proberen zoveel mogelijk te weten te komen over de natuur, de cultuur, de politieke situatie in Tibet en natuurlijk het boeddhisme.

Voor de slotopdracht kunnen de leerlingen kiezen uit drie activiteiten:

 1. het schrijven van een reisverslag voor in de schoolkrant
 2. het maken van een informatief werkstuk over het boeddhisme
 3. het maken van een beeldend werkstuk. (bijv. met knijpers het paleis in Lhasa nabouwen)

In de beoordeling staat beschreven waaraan de eindopdracht van de WebQuest moet voldoen.

 
Koppeling Wereldoriëntatie en Taal

Doordat de leerlingen actief met deze webquest en de bijbehorende teksten en opdrachten aan het werk gaan, zullen zij woorden tegenkomen waarvan zij de betekenis nog niet kennen.

Van sommige woorden zullen zij de betekenis vast kunnen stellen aan de hand van de context waarin het woord staat, maar voor het grootste deel van de nieuwe woorden zullen zij de woordenlijst moeten/kunnen raadplegen.

In deze woordenlijst zijn 14 woorden opgenomen die te maken hebben met het boeddhisme.

Doordat deze woorden regelmatig terugkomen in de teksten zullen de leerlingen met behulp van de woordenlijst de betekenissen vlot “opgeslagen” hebben en wordt hun woordenschat uitgebreid.

Tijdens de slotactiviteiten kunnen de leerlingen gebruik maken van de nieuw geleerde woorden, de woorden worden actief ingezet.  

Mochten de leerlingen alsnog onbekende woorden tegenkomen, dan is er altijd de mogelijkheid een woordenboek te raadplegen.  

 
Materialen

Voor het maken van de opdrachten van deze webquest is de beschikking over een computer en internet noodzakelijk. De benodigde sites/bronnen die gebruikt worden bij het oplossen van de opdrachten zijn allemaal gecontroleerd op ongewenste zaken. Zo worden de leerlingen alleen geconfronteerd met informatie die zij nodig hebben en niet met allerlei ongewenste pop-ups.

Omdat er nogal een aantal woorden in zitten die ze wellicht niet kennen is het raadzaam de woordenlijst te printen. Dit voorkomt een onrustig gewissel van pagina naar pagina. Nu hebben we het wel zo ingesteld dat de woordenlijst in een aparte pagina wordt geopend. Aan u de keuze.

Voor het verwerken van de informatie die ze bij de webquest tegenkomen, kunnen ze verwerken op een aantal werkbladen, deze kunnen vooraf uitgeprint worden indien hier behoefte aan is. Hiervoor is aanwezigheid van een printer noodzakelijk. 

Voor de verschillende slotactiviteiten is het volgende nodig:

 • reisverslag: pen en papier, eventueel kleurpotloden voor een tekening.
 • informatief werkstuk over het boeddhisme: pen, groot wit papier, plaatjes die te maken hebben met het boeddhisme, lijm, schaar en eventueel kleurpotloden of stiften.
 • beeldend werkstuk: in overleg met de leerkracht wordt de opdracht vastgesteld en wordt bekeken welke materialen hierbij nodig zijn.

Voor de eerste twee activiteiten kan in ieder geval voor het schrijven van de tekst ook gebruik worden gemaakt van de computer. Het halen van plaatjes van het internet is dan ook mogelijk, maar dan is het wel mooi als er een kleurenprinter aanwezig is, zodat het werkstuk nog meer gaat leven.

 
Suggesties voor de verwerking

Nadat de leerlingen de webquest en de slotopdracht tot een goed einde hebben gebracht, kunt u, als leerkracht, kiezen voor een verdere verwerking.

Door de leerlingen de mogelijkheid te bieden te laten zien wat zij hebben gemaakt, te vertellen over wat zij hebben geleerd en te vragen naar hun mening over het onderwerp, creëer je interactie en doet de situatie zich voor dat leerlingen zich gewaardeerd voelen en de mogelijkheid hebben om van en met elkaar te leren.

Houdt tevens een gesprek met de leerlingen over het gehele proces: wat vonden zij moeilijk, wat vonden zij gemakkelijk, leuk, niet leuk etc. Dit is o.a. van belang voor de volgende keer dat er een webquest wordt ontworpen.

 
Tot slot

Wij horen uw reactie dan ook graag op: e-mailadres MCTromp@domstad.nl

Esther van der Zwaan, Vera Siteur en Marijke Tromp (D2A)

Hogeschool Domstad Utrecht