Beoordeling

Met behulp van de tabel hieronder kun je bekijken hoe jouw folder wordt beoordeeld. Geef je folder per onderdeel 1,2 of 3 punten. Hoe hoger de score, hoe hoger je folder wordt beoordeeld.
  • Bij 5-9 punten is de kwaliteit van de opdracht onvoldoende;
  • Bij 10-12 punten is de kwaliteit van de opdracht voldoende;
  • Bij 13-14 punten is de kwaliteit van de opdracht goed;
  • Bij 15 punten is de kwaliteit van de opdracht zeer goed en kan zelfs als voorbeeld worden gebruikt.


Onderdeel

Goed werk
( 3 punten )

Voldoende
( 2 punten )

Onvoldoende
( 1 punt )


Score

Vooronderzoek

Straatnamen

De herkomst van de straatnamen zijn gevonden. Ook zijn de namen duidelijk verklaard door uitleg.
De herkomst van de straatnamen zijn gevonden.
Er zijn geen herkomsten of maar n herkomst van een straatnaam gevonden.

Vooronderzoek

wijknamen:

De herkomst van de wijknaam zijn gevonden. Ook zijn de namen duidelijk verklaard door uitleg.
De herkomst van de wijknaam is gevonden.

De herkomst van de wijknaam en bijbehorende uitleg is niet gevonden.

Vooronderzoek

stadsnamen:

De herkomst van de stadsnaam is gevonden. Ook is de naam duidelijk verklaard door uitleg.
De herkomst van de stadsnaam is gevonden.
De herkomst van de stadsnaam en bijbehorende uitleg is niet gevonden.

Werkstuk

Artikel inhoud / stijl:

Een duidelijk, informatief en artikel. Het is makkelijk te lezen.
Het artikel is informatief. Toch is niet alles te begrijpen .
Uit het artikel kan je begrijpen dat er veel onderzoek is geweest, jammer genoeg is de inhoud niet echt duidelijk.

Werkstuk

Spelling / grammatica:

En tot 5 fouten in spelling of grammatica, keurig!
Van 5 tot 10 fouten spelling of grammatica.
Er zijn 10 of meer fouten in spelling of grammatica.
Resultaat: ==>
Totaal score:
naar de bronnennaar de afsluiting
Ontwikkeld door: Daan van Weerd, Remco Top en Hans Boschloo