Kastelen                      

Handelingen

Waar is de kroon verstopt?

Hieronder vindt je negen opdrachten. Bij de opdrachten krijg je een letter die je in je buideltje moet doen. Uiteindelijk krijg je dan de oplossing op de vraag: Waar is de kroon verstopt?

Opdracht 1

Hoe noemden de mensen in de Middeleeuwen een toilet?

Tip: zoek het antwoord op http://nl.wikipedia.org/wiki/Gemak.

Doe de tweede letter van het antwoord in je buideltje

Opdracht 2

Hoe heet een houten omheining op een wal van palen met scherpe punten?

Tip: Zoek het antwoord op http://www.middeleeuwen.eu/index.php?page=middle_ages&pageno=5

Doe de derde letter van het antwoord in je buideltje

Opdracht 3

Om een kasteel heen lag een kasteelgracht. Daar stonden muren omheen.

Hoe heet dit terrein buiten het kasteel?

Tip: zoek voor je antwoord op deze site: http://home.planet.nl/~lvwijn/middeleeuwen/kasteel.htm

Doe de derde letter van het antwoord in je buideltje

Opdracht 4

Los de rebus op die je van de leerkracht hebt gekregen.

Doe de juiste letter in je buideltje

Opdracht 5

Speel het spel op Ganzenbord en schrijf je score op je antwoordenblad.

Opdracht 6

Van welk materiaal zijn de eerste kastelen gebouwd?

Tip: zoek voor je antwoord op deze site: http://www.kastelenbeeldbank.nl/_kastelen/content/d-c1deel1.html

Doe de derde letter in van het antwoord in je buideltje

Opdracht 7

In een kasteel waren ontzettend veel kamers. Je had een:

 • keuken
 • voorraadkamer
 • ridderzaal
 • slachtkamer
 • wapenkamer
 • kapel
 • kamer voor de jonkvrouw
 • kamer voor gasten

Welke van deze kamers hoort er niet bij?

Doe de eerste letter van het antwoord in je buideltje

Opdracht 8

Los de woordzoeker op die je van de leerkracht hebt gekregen.

Doe de juiste letter in je buideltje

Opdracht 9

Kruis het goede antwoord aan: waar of niet waar.

 • Op 14-jarige leeftijd werd een Middeleeuwse jongen schildknaap (waar/niet waar)
 • Kinderen dronken bier, omdat ze water niet lekker vonden (waar/niet waar)
 • De eerste kastelen waren rechthoekig (waar/niet waar)
 • Gevangene in een kasteel kregen helemaal niets te eten (waar/niet waar)
 • Behalve mensen wonen er ook dieren in het kasteel (waar/niet waar)
 • De mensen die in een kasteel woonden, werkten hard daardoor hadden ze nooit tijd om iets leuks te doen (waar/niet waar)
 • Hoeveel keer heb je geantwoord "waar"?
  1. Bij 0 keer: Doe de letter I in je buideltje
  2. Bij 1 keer: Doe de letter B in je buideltje
  3. Bij 2 keer: Doe de letter E in je buideltje
  4. Bij 3 keer: Doe de letter A in je buideltje
  5. Bij 4 keer: Doe de letter S in je buideltje
  6. Bij 5 keer: Doe de letter K in je buideltje
  7. Bij 6 keer: Doe de letter N in je buideltje

Eindopdracht

Het oplossingswoord bestaat uit 9 letters. Je hebt er nu 8 gekregen, de laatste letter is een "geheime letter".

Zet de letters in de goede volgorde.

In welke kamer bevindt zich de schat?